Promocja!

Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej

99,00  brutto (94,29  netto)

Magdalena Czaplińska, Justyna Jabłońska, Justyna Abramczyk, Paweł Bociąga

20 sierpnia 2021

978-83-66161-47-4

miękka

124

W magazynie

Opis:

Uzyskanie dotacji i możliwość rozpoczęcia wykonywania projektu ze wsparcia finansowego w ramach wspólnotowej polityki regionalnej i spójności wymaga tego, aby projekt zrealizować nie tylko zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi dla danego programu operacyjnego oraz klauzulami zawartymi w umowie o dofinansowaniu. Zgodność z prawem dotyczy także obszaru ochrony danych osobowych, które występują we wszystkich projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Publikacja „Dane osobowe w projektach unijnych” ma za zadanie omówienie poszczególnych etapów realizacji projektów i ich konsekwencji prawnych w zakresie obowiązku stosowania RODO. Przedmiotem dokonywanej w niej analizy objęte zostały zagadnienia związane ze statusem prawnym podmiotów uczestniczących w realizacji projektu oraz obowiązki wynikające z roli uczestników systemu ochrony danych osobowych od etapu poprzedzającego zawarcie umowy po kontrolę jej wykonywania.

Autorzy:

Magdalena Czaplińska
Radca prawny, partner zarządzający w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego. Prezes Zarządu w SBC Inspektor Sp. z o.o Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Prawa i Administracji w zakresie prawa europejskiego oraz na Akademii im. L. Koźmińskiego  w Warszawie w zakresie prawa nowych technologii. Doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert ds. zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się na kompleksowej, szerokorozumianej problematyce związanej z wymogami RODO. Zajmuje się wdrożeniami systemów ochrony danych osobowych, przygotowuje dokumentację organizacyjno-techniczną oraz przeprowadza audyt procesów przetwarzania danych osobowych przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Uczestniczy w charakterze prelegenta w krajowych konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych problematyce IT oraz ochrony danych.

Justyna Jabłońska 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2013 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, w prawie cywilnym, prawie pracy oraz  prawie administracyjnym. Świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Prowadzi kompleksową obsługę prawną samorządowego zakładu budżetowego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w firmach prywatnych jak i w jednostkach sektora finansów publicznych, współpracując z kancelarią Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarią Radców Prawnych Sp. p. oraz SBC Inspektor Spółka z o.o. W sferze jej zainteresowań pozostaje również prawo zamówień publicznych.

Justyna Abramczyk
Radca prawny od 2008 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych organizowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz w  Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie na kierunku Proces inwestycyjno – budowlany. Posiada wieloletnie i wszechstronne doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dotyczącej projektów dofinansowywanych z funduszy UE, zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie, rozliczania, kontroli  projektów i postępowań przetargowych  oraz wymierzanych korekt finansowych i zwrotów dofinansowań. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielanie zamówień publicznych oraz reprezentuje wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Występuje w licznych postępowaniach przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi.   Aktualnie świadczy także pomoc prawną na rzecz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz przedsiębiorców, w szczególności z branży deweloperskiej i budowlanej.  Prelegent narad szkoleniowo- doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz informacji publicznej.

Paweł Bociąga
Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych. Współpracując z kancelarią Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarią Radców Prawnych Sp. p. oraz SBC Inspektor Spółka z o.o. wdrażał systemy ochrony danych w zarówno w podmiotach publicznych, jaki i prywatnych, gdzie również pełni funkcję inspektora ochrony danych. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, a także jest autorem publikacji o tematyce danych osobowych Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej, współpracował m.in. z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawej sektora administracji publicznej (m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz w Urzędzie Miasta Łodzi).

Spis treści

1. Zasady wdrażania programów finansowanych ze środków unijnych.

2. Fundusze unijne w świetle uregulowań antykryzysowych.

3. Podstawy prawne realizacji projektów unijnych w świetle RODO.

4. Struktura organizacyjna podmiotów realizujących projekty i jej konsekwencje prawne dla ochrony danych.

5. Udostępnianie, powierzenie przetwarzania danych osobowych, współadministrowanie w projektach

6. Zadnia IOD w toku realizacji projektów unijnych.

7. Dane osobowe w kontroli.

8. Dane osobowe w rozstrzygnięciach organów administracyjnych

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”

Polecane dla Ciebie: