Promocja!

Decyzja o warunkach zabudowy – wybrane problemy praktyczne

99,00  brutto (94,29  netto)

Aneta Fornalik, Alicja Kociemba, Iwona Jacieczko

16 kwietnia 2021

978-83-66161-41-2

miękka

198

W magazynie

Opis:

Tematyka problemów zagospodarowania przestrzennego, w tym warunków zabudowy jest chętnie i bogato podejmowana w piśmiennictwie prawniczym. To tematyka ciągle żywa, a problemy rozstrzygane w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy powstają w zasadzie równolegle z nowymi koncepcjami inwestycyjnymi.

Niniejsza publikacja to wybór ważnych i doniosłych prawnie problemów związanych z procedowaniem nad decyzją o warunkach zabudowy i konsekwencji tej decyzji. Doświadczenie zawodowe autorów pozwala spojrzeć na problematykę decyzji o warunkach zabudowy nie tylko z punktu widzenia prawa administracyjnego, ale także prawa karnego i prawa podatkowego.

Spis treści:

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

 

Rozdział I.

PRAWO ADMINISTRACYJNE – OCHRONA PRZYRODY: Warunki zabudowy wydawane dla nieruchomości na obszarze parków narodowych i w otulinie parków narodowych

 1. Uwagi ogólne
 2. Procedura uzgadniania
 3. Otulina parku narodowego
 4. Zakaz zabudowy?
 5. Plan ochrony
 6. Podstawy merytoryczne uzgodnienia projektu decyzji
 7. Podsumowanie

 

 

Rozdział II.

PRAWO ADMINISTRACYJNE – PROCEDURA PLANISTYCZNA: Co z decyzją o warunkach zabudowy, gdy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla decyzji o warunkach zabudowy.

 1. Kilka uwag wstępnych
 2. Decyzja dla terenu objętego planem miejscowym
 3. Inwestycja na terenie objętym planem miejscowym i poza nim
 4. Skutki prawne złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, gdy dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trakcie postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – zawieszenie postępowania
 6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sytuacji istnienia decyzji o warunkach zabudowy – stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
 7. Podsumowanie

 

Rozdział III.

PRAWO KARNE – WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na podstawie fałszywych dowodów
oraz w wyniku przestępstwa (jako podstawy wznowienia postępowania z art. 145 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego)

 1. Orzeczenia sądu lub innego organu, stwierdzającego sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa
 2. Dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe – art. 145 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
 3. Decyzja o warunkach zabudowy wydana w wyniku przestępstwa – art. 145 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
 4. Podsumowanie

 

Rozdział IV.

PRAWO ADMINISTRACYJNE – ORZECZNICTWO: Jak wyznaczyć obszar analizowany w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

 1. Uwagi wstępne
 2. Analiza urbanistyczna a obszar analizowany
 3. Obszar analizowany
 4. Front działki
 5. Kształt obszaru analizowanego
 6. Trzykrotność czy więcej?
 7. Podsumowanie

 

Rozdział V.

PRAWO ADMINISTRACYJNE – PROCEDURA: Ocena kryterium: „dostęp do drogi publicznej” w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 1. Wymóg dostępu do drogi publicznej – uwagi ogólne
 2. Droga publiczna
 3. Dostęp do drogi publicznej – uwagi ogólne
 4. Dostęp faktyczny do drogi publicznej – ujęcie techniczne
 5. Odpowiedni dostęp do drogi publicznej
 6. Dostęp poprzez drogę wewnętrzną
 7. Dostęp realny do drogi publicznej
 8. Służebność drogowa
 9. Podsumowanie

 

Rozdział VI.

PRAWO ADMINISTRACYJNE – PROCEDURA: Czy wójt może wydać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla własnej gminy?

 1. Uwagi wstępne
 2. Instytucja wyłączenia
 3. Ustawowe wyłączenie od załatwienia sprawy
 4. Rozwiązanie: wójt może wydać decyzję dla własnej gminy
 5. Podsumowanie

 

Rozdział VII.

PRAWO PODATKOWE – PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI: Przeznaczenie nieruchomości według decyzji o warunkach zabudowy – wybrane aspekty podatkowe

 1. Podatek od nieruchomości
 2. Podatek leśny
 3. Podatek rolny
 4. Podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 6. Podatek dochodowy od osób prawnych
 7. Podsumowanie

 

BIBLIOGRAFIA

WYKAZ DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW

WYKAZ ŹRÓDEŁ PRAWA

WYKAZ ORZECZNICTWA

Autorzy:

Aneta Fornalik – Adwokat, Master of Public Administration. Przed aplikacją adwokacką ukończyła aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Specjalizuje się w prawie i procedurze administracyjnej, w szczególności w zagadnieniach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz ochrony środowiska. Doradza organom administracji, organom ochrony przyrody oraz przedsiębiorcom i podmiotom indywidualnym na każdym etapie procedury inwestycyjnej, także w obszarach prawa cywilnego i prawa karnego. Zajmuje się interdyscyplinarnymi sprawami administracyjnymi, obejmującymi aspekty cywilne oraz karne. W obszarze jej zainteresowań znajdują się także zagadnienia prawa samorządowego. Od 2012 roku współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło & Topolewski S.K.A. w Poznaniu.

 

Alicja Kociemba  – Adwokat, mediator, absolwent Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o błąd w sztuce lekarskiej, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa gospodarcze, a także sprawach o wykroczenia. Zajmuje się interdyscyplinarnymi sprawami karnymi, obejmującymi aspekty administracyjne oraz cywilne. W latach 2015-2021 współpracowała z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło & Topolewski S.K.A. w Poznaniu. Obecnie prowadzi własną kancelarią adwokacką w Poznaniu.

 

Iwona Jacieczko – Posiada uprawnienia doradcy podatkowego (numer wpisu 13366) i kilkunastoletnie doświadczenie w podatkach. W latach 2006-2018 pracowała w organach podatkowych, w tym jako inspektor kontroli skarbowej. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Zajmuje się między innymi bieżącym doradztwem podatkowym, audytami podatkowymi, dokumentacjami cen transferowych. Reprezentuje klientów jako pełnomocnik w postępowaniach przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także uzyskuje wiążące interpretacje podatkowe. Od 2019 r. współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło & Topolewski S.K.A. w Poznaniu.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Decyzja o warunkach zabudowy – wybrane problemy praktyczne”

Polecane dla Ciebie: