Promocja!

Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp

99,00  brutto (94,29  netto)

Wioleta Bajda, Anita Elżanowska Bernadetta Tarnowska Anetta Zakrzewska

20 maja 2021 r.

978-83-66161-17-7

miękka

232

W magazynie

Spis treści:

ROZDZIAŁ 1. ZASADY JAWNOŚCI I PISEMNOŚCI, A OBOWIĄZEK DOKUMENTOWANIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.1.Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1.2. Wyjątki od zasady jawności
1.3. Zasada pisemności postępowania według NPZP
1.4. Wyjątki od zasady pisemności
1.5. Podstawy prawne obowiązku sporządzania protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego treść
1.6. Wyjątki od zasady sporządzania protokołu
1.7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania
oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporządzenie w sprawie protokołu – uwagi ogólne

ROZDZIAŁ 2. ZAWARTOŚĆ PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH WZORÓW PROTOKOŁU KROK PO KROKU
2.1. Zawartość protokołu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
2.2. Zawartość protokołu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
2.3. Zawartość protokołu postępowania prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego (odrębności)
2.4. Zawartość protokołu prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem/sektorowych negocjacji z ogłoszeniem (odrębności)
2.5. Zawartość protokołu prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego (odrębności)
2.6. Zawartość protokołu prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia (odrębności)
2.7. Zawartość protokołu prowadzonego w trybie z tzw. wolnej ręki (odrębności)

ROZDZIAŁ 3. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU
3.1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, inne dokumenty
i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
3.2. Plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe i inne podobne materiały
3.3. Zasady zwrotu wykonawcom materiałów składanych wraz z ofertami

ROZDZIAŁ 4. PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE PROTOKOŁU I ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU
4.1. Zasady i sposób przechowywania protokołu i załączników do protokołu
4.2. Zasady i sposób udostępniania protokołu i załączników
4.2.1. Jawność protokołu
4.2.2. Ograniczenia zasady jawności protokołu
4.2.3. Wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu
4.2.4. Sposób udostępnienia protokołu lub załączników
4.2.5. Termin udostępnienia protokołu lub załączników
4.2.6. Kwestia opłat za udostępnienie protokołu lub załączników

ROZDZIAŁ 5. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA A OBOWIĄZEK DOKUMENTOWANIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZMÓWIENIA PUBLICZNEGO
5.1. Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?
5.2. Materialne przesłanki zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa
5.3. Skuteczne zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
5.3.1. Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa
5.3.2. Dowody
5.3.3. Termin zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
5.3.4. Badanie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez zamawiającego
5.4. Rodzaje informacji zastrzeganych jako tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
5.4.1. Dokumenty dotyczące doświadczenia wykonawcy
5.4.2. Dokumenty dotyczące personelu wykonawcy
5.4.3. Tajemnica przedsiębiorstwa merytorycznej części oferty
5.4.4. Informacje odnoszące się do cen i kosztów, wyjaśnienia ceny
5.4.5. Inne informacje zastrzegane przez wykonawców

ROZDZIAŁ 6. RODO A DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 7. PRZEKAZYWANIE PREZESOWI UZP INFORMACJI O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB OFERTACH
7.1. Obowiązek przekazania informacji
7.2. Zakres informacji
7.3. Termin przekazania informacji
7.4. Forma przekazania informacji

ROZDZIAŁ 8. WZORY PROTOKOŁÓW
8.1. Wzór protokołu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
8.2. Wzór protokołu postępowania w trybie podstawowym

Opis:

Praktyczna publikacja obejmująca kompleksowe omówienie zagadnień związanych z dokumentowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pozycja zawiera szczegółową analizę kwestii odnoszących się do pisemności i jawności postępowania, zastrzegania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, czy RODO w zamówieniach z uwzględnieniem poglądów piśmiennictwa oraz najnowszego orzecznictwa. Najwięcej miejsca autorki poświęciły szczegółowemu omówieniu nowego rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania, odnosząc się do m.in. do treści protokołu, załączników do protokołu, sposobu jego przechowywania oraz zasad jego udostępniania. Praktyczny wymiar mają szczegółowe wskazówki odnoszące się do sposobu wypełniania wzorów protokołów, stanowiących załączniki do rozporządzenia. W publikacji znajduje się również szerokie omówienie zasad sporządzania informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach i przekazywania jej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych z uwzględnieniem przepisów ustawowych i wykonawczych.

Autorzy:

Wioleta Bajda – radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców, jak również w reprezentowaniu zamawiających i wykonawców przed KIO, sądami okręgowymi i organami kontroli. Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP i członek SKO w Warszawie. Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na UW, UAM w Poznaniu, Uniwersytecie SWPS, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych prowadzonych na Wyższej Szkole Bankowej, szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień. Prelegentka na konferencjach zamówieniowych. Autorka i współautorka wielu artykułów i publikacji z zakresu zamówień publicznych, w tym praktycznego komentarza do PZP „Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji” (Legalis 2019).

Anita Elżanowska – prawniczka specjalizująca się w zamówieniach publicznych, praktyk związany z zamówieniami publicznymi od 2000 roku. Była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i Dyrektor Departamentu Kontroli w tym Urzędzie, a także Dyrektor komórki odpowiedzialnej za procedury zakupowe w spółce skarbu państwa. Od 12 lat właścicielka firmy doradczej wspierającej zamawiających i wykonawców w stosowaniu procedur uregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz innych procedur zakupowych, w tym wymaganych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autorka licznych publikacji, prelegent na konferencjach zamówieniowych w kraju i za granicą i wykładowca na uczelniach wyższych.

Bernadetta Tarnowska – radca prawny, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych, były pracownik instytucji zamawiających oraz Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, od ponad dziesięciu lat obsługująca podmioty uczestniczące w procesie udzielania zamówień publicznych; autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych, w tym współautorka „Procesu udzielania zamówień publicznych” i „Leksykonu Zamówień Publicznych”, doświadczony trener szkoleniowy.

Anetta Zakrzewska – radca prawny, posiadający wieloletnie, praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych a także obsługi podmiotów stosujących przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych; autorka publikacji prawniczych, w tym współautorka „Leksykonu Zamówień Publicznych”, doświadczony trener szkoleniowy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp”

Polecane dla Ciebie: