Promocja!

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców

39,00  brutto (37,14  netto)

Bartłomiej Wachta, Agnieszka Bartczak – Żuraw, Jakub Krysa, Kamila Sawicka

13 lipca 2018 r.

978-83-940694-3-8

E-book

Opis

“Elektronizacja zamówień publicznych – poradnik dla zamawiających i wykonawców” to publikacja opisująca krok po kroku każdy etap elektronizacji. Czytelnik uzyska z publikacji niezbędną wiedzę teoretyczną, m.in. w zakresie terminologii (forma elektroniczna, kwalifikowany podpis elektroniczny), oraz praktyczną (jak składać oferty, jak prowadzić postępowanie w formie elektronicznej).

Dodatkowym atutem publikacji jest fakt, iż jej autorami są prawnicy nie tylko z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych, ale również w kontraktach i zagadnieniach IT.

 

Spis treści

1. Wstęp

2. Spis treści

3. Wykaz skrótów i definicji

4. Proces elektronizacji zamówień publicznych

– Cel, założenia

– Terminy, przepisy intertemporalne

– Perspektywa

5. Źródła prawa

6. Podstawowe pojęcia związane z elektronizacją zamówień publicznych

– Dokument elektroniczny

– Forma elektroniczna

– Katalog elektroniczny

– Kwalifikowany podpis elektroniczny

– Środek komunikacji elektronicznej

7. Elektroniczne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – perspektywa Zamawiającego

– Co podlega elektronizacji? – uwagi ogólne

– Możliwość odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej

– Przygotowanie elektronicznego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

a). Ogólne wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej z wykonawcami

b.) Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące środków komunikacji elektronicznej

– Szczegółowe wymagania dotyczące sporządzania, przechowywania, przekazywania, udostępniania i usuwania dokumentów elektronicznych

– Obowiązki informacyjne wobec Wykonawców

– Przebieg modelowego elektronicznego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

a) Ogłoszenie o zamówieniu

b) Przygotowanie ESPD

c) Pytania Wykonawców i oraz wyjaśnienie treści SIW

d) Złożenie ofert

e) Otwarcie i ocena ofert

f) Wybór najkorzystniejszej oferty

g) Zmiana a wycofanie elektronicznej oferty

h) Jawność ofert i możliwości utajnienia treści

8. Elektroniczne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – perspektywa Wykonawcy

– Co podlega elektronizacji? – uwagi ogólne

– Oferta oraz wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

– JEDZ

– Inne dokumenty i oświadczenia

– Pełnomocnictwo

– Elektroniczne dokumenty podmiotów trzecich i podwykonawców

– Komunikacja z Zamawiającym

9. Platforma e-Zamówienia – założenia projektu

– Planowany zakres

– Planowane podstawowe funkcjonalności

Autor

BARTŁOMIEJ WACHTA – Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wykładowca m.in. dla: Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Akademii Nauk, Centrum Promocji Informatyki, Institute for International Research, International Data Group Poland, Certified Global Education, prelegent na konferencjach branżowych: Cisco Forum, Konferencje Partnerów Asseco Poland, Konica – Minolta Business Solutions


AGNIESZKA BARTCZAK-ŻURAW – Radca prawny, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, posiada ponad 17 letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym a sektorze prywatnym i publicznym jako prawnik wewnętrzny oraz współpracownik kancelarii polskich i międzynarodowych. Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych i skargowych w dziedzinie zamówień publicznych reprezentujący zarówno zamawiających jak i wykonawców. W latach 2010-2013 członek Krajowej Izby Odwoławczej – instytucji powołanej do rozpoznawania sporów w zakresie zamówień publicznych.


JAKUB KRYSA – radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawę doktorską obronił z wyróżnieniem w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi, kontraktami, prawem międzynarodowym, transformacjami cyfrowymi oraz metodykami agile. Doradza na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych działających w sektorach IT, infrastruktury, obronności, energetyki i gospodarki odpadami. Autor opracowań dotyczących polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Włada biegle językiem angielskim i hiszpańskim.


KAMILA SAWICKA – Adwokat, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalistka z zakresu prawa zamówień publicznych, ukończyła studia podyplomowe z zamówień publicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zamówień publicznych. Posiada także doświadczenie w sporządzaniu oraz opiniowaniu kontraktów IT, prowadzeniu sporów sądowych (jako aplikant adwokacki występowała przed sądami powszechnymi), posiada doświadczenie w sporządzaniu umów handlowych oraz przeprowadzaniu audytów prawnych w spółkach kapitałowych.

Partner merytoryczny

Kancelaria Maruta Wachta

Wspólna 62

00-684 Warszawa

www.maruta.pl

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Elektronizacja zamówień publicznych – praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców”