Inspektor Ochrony Danych – Praktyczny poradnik dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych

149,00  brutto (121,14  netto)

Piotr Liwszic

12 grudnia 2018 r.

978-83-66161-03-0

E-book

Opis

Książka stanowi praktyczny poradnik dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD, dawnych ABI) oraz dla tych wszystkich, którzy zostaną powołani na tę funkcję. Zawiera liczne i praktyczne odesłania do przepisów nie tylko ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ale także do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto książka odsyła do licznego orzecznictwa krajowego oraz europejskiego, jak również do zróżnicowanych poglądów doktryny. W publikacji czytelnik odnajdzie najważniejsze wnioski płynące z aktualnych wytycznych grupy roboczej art. 29, które leżą u podstaw prawidłowych procedur z zakresu ochrony danych. W rozdziale dotyczącym wprowadzenia do ochrony danych osobowych Autor w sposób zwięzły przedstawia najważniejsze zagadnienia systemu ochrony danych z uwzględnieniem zasad dotyczących przetwarzania danych, praw osób, których dane dotyczą, środków ochrony prawnej. Następny rozdział wskazuję na trzy etapy działania administrator danych, a więc poruszono kwestie związane z wyznaczeniem inspektora ochrony danych, jego statusem oraz zadaniami. Główny punkt publikacji stanowi rozdział poświęcony praktycznemu wykonywaniu zadań Inspektora Ochrony Danych w zakresie procesów przetwarzania danych oraz działań, które musi podjąć Administrator Danych. Publikację zamyka suplement zawierający wzory dokumentów przydatnych w pracy Inspektora.

Autor

Piotr Liwszic – Wieloletni pracownik instytucji państwowych, w których odpowiadał m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem informacji, w tym za ochronę informacji niejawnych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył podyplomowe studia z zakresu kryminalistyki oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Prelegent na ogólnopolskich szkoleniach i konferencjach poświęconych bezpieczeństwu informacji. Brał udział w pracach legislacyjnych nad przepisami o ochronie informacji niejawnych. Odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych m.in. w podmiotach ubezpieczeniowych i służby zdrowia. Audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001.

Spis treści

Wstęp

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

 

Rozdział I

Wprowadzenie do ochrony danych osobowych

1. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

1.1.  Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.2.  Prawa osoby, której dane dotyczą

1.3.  Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

2. Ustawa o ochronie danych osobowych

2.1. Wyznaczenie inspektora ochrony danych

 

Rozdział II

Inspektor Ochrony Danych

1. Wyznaczenie inspektora ochrony danych

2. Status inspektora ochrony danych

3. Zadania inspektora ochrony danych

 

Rozdział III

Praktyczne wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych

1. Obowiązki ADO

2. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowa oraz domyślnej ochrony danych

3. Wybór podmiotu przetwarzającego

4. Rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr wszystkich kategorii czynności

5. Współpraca z organem nadzorczym

6. Bezpieczeństwo przetwarzania

7. Zgłaszanie naruszeń

8. Ocena skutków dla ochrony danych

9. Audyty operacji przetwarzania danych osobowych

10. Kodeksy postępowania oraz ich monitorowanie

11. Certyfikacja

12. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 

Suplement

Wzory dokumentów oraz procedur

1. Procedura zgłaszania incydentów

2. Procedura zgłaszania skarg

3. Procedury informatyczne

4. Procedura zarządzania kopiami zapasowymi

Bibliografia 

Orzecznictwo