Komisja przetargowa według ustawy Prawo zamówień publicznych

149,00  brutto (141,90  netto)

Andrzej Łukaszewicz

7 kwietnia 2022 r.

978-83-66161-54-2

miękka

190

W magazynie

Opis:

Procedury udzielania zamówienia publicznego podlegają weryfikacji zarówno przez organu kontroli, w kompetencji których znajdziemy uprawnienie do weryfikacji postępowań przetargowych jak i samych uczestników rynku, którymi są wykonawcy. Kierownik zamawiającego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenia postepowania o udzielnie zamówienia publicznego i zadania związane tymi czynnościami zadania zazwyczaj powierza odpowiednim osobom w swojej jednostce lub też komisji  przetargowej. Powierzając zadania związane z przygotowanie i prowadzeniem postepowania kierownik zamawiającego kieruje się przede wszystkim kompetencjami i doświadczeniem  poszczególnych osób, co w konsekwencji jest gwarancją sprawnego wyboru oferty najkorzystniejszej. W niniejszej publikacji znajdziemy analizy dotyczące powołania komisji przetargowej, jej kompetencji i okoliczności związanych z konfliktem interesów będącego podstawą do wyłączenia ze składu komisji przetargowej jej uczestników.
 
W obliczu zmieniających się przepisów prawa oraz postępującej informatyzacji, co dotyczy  także systemu zamówień publicznych kluczowym jest dobór personelu, który z jednej strony posiada wysokie kompetencje merytoryczne z drugiej także strony posiada umiejętności do pracy w zespole. Kierownik zamawiającego staje się także liderem w organizacji i jego rolą jest nie tylko kontrola ale także inspiracja do rozwoju personelu jako gwarancji skutecznego prowadzenia procesów zakupowych zamawiającego. Zasygnalizowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania komisji przetargowej a także sadu konkursowego w procedurach konkursowych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych znajdziemy w tekście niniejszej publikacji.

Spis treści:

Wstęp
Rozdział I:   Komisja przetargowa jako organ pomocniczy kierownika zamawiającego1.1.     Funkcjonowanie komisji przetargowej w systemie zamówień publicznych
1.2. Powoływanie komisji
1.3. Zakres kompetencyjny komisji
1.4. Organizacja pracy komisji przetargowej
2. Komisja przetargowa w zamówieniach sektorowychRozdział II   Komisja przetargowa oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu – kompetencje i kwalifikacje
1.     Rola kierownika zamawiającego
2.     Kompetencje personelu zamawiającego
2.1.Europejskie ramy kompetencji
3.     Etyka zamawiającego

Rozdział III  Konflikt interesów Członków Komisji przetargowej z wykonawcami
1. Pojęcie konfliktu interesów w zamówieniach publicznych
1.1. Analiza ryzyka konfliktu interesów w postępowaniu
2. Wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu
2.1. Przesłanki wyłączenia z uwagi na konflikt interesów z art.55ust.1
2.2. Przesłanki wyłączenia z uwagi na skazanie z art.56 ust.2
3. Oświadczenie członka komisji i jego znaczenie
4. Czynności powtórzone
5. Wykluczenie wykonawcy w kontekście konfliktu interesów z art. 109 ust.1 pkt 6 Pzp
 
Rozdział IV Odpowiedzialność zamawiającego, członków komisji przetargowej i innych osób wykonujących czynności w postępowaniu 
1. Odpowiedzialność Członków Komisji przetargowej i innych osób wykonujących czynności w postepowaniu
1.1. Odpowiedzialność w związku z naruszeniem dyscypliny
2. Konflikt interesów oraz jego skutki w postępowaniach z udziałem środków unijnych.
2.1.Nieprawidłowe wcześniejsze związki kandydatów/oferentów z instytucją zamawiającą.
2.2. Konflikt interesów wpływający na wyniki postępowania o udzielenie zamówienia
3. Odpowiedzialność karna w związku z czynnościami w procedurach o udzielenie zamówienia publicznego
4. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów ustawy Pzp w odniesieniu do kontroli prezesa  UZP
5. Czynności w postępowaniu a odpowiedzialność pracownicza według Kodeksu pracy
5.1 Powierzenie czynności pracownikowi

Rozdział V – Konkurs w zamówieniach publicznych i sąd  konkursowy
1. Konkurs w ustawie Prawo zamówień publicznych

  1. Sąd konkursowy

2.1.Bezstronność sadu konkursowego

  1. Skład sadu konkursowego

4.     Zadania sądu konkursowego

  1. Nadzór nad sądem konkursowym

6. Wytyczne dotyczące zakresu prac i obowiązków sądu konkursowego i sędziów konkursowych oraz sekretarza konkursu

Rozdział VI –  Dokumenty wzorcowe
1.     Regulamin pracy  Komisji przetargowej
2.     Regulamin sądu konkursowego

Autor:

Andrzej Łukaszewicz
Od ponad 20 lat zajmuje się  zagadnieniami  zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpraca autorska z  Wydawnictwem Wiedza i Praktyka, specjalistycznym dwumiesięcznikiem branżowym „ Zamawiający” Must Read Media. Wykładowca studiów podyplomowych:  Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Zamówienia Publiczne), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy  ( Zamówienia publiczne  oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Wycena nieruchomości), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zamówienia Publiczne. Na stałe współpracuje z  Wielkopolską Grupą Prawniczą oraz z Kancelarią Prawną Nieruchomości i Proces Budowlany R .Dybka, także of counsel Kancelarii Jarzyński Brzeziński Partners. Szkoleniowiec i prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Komisja przetargowa według ustawy Prawo zamówień publicznych”

Polecane dla Ciebie: