Promocja!

Konstytucja Biznesu

39,00  brutto (37,14  netto)

Karolina Bonarska - Lenarczyk, Barbara Kowalska - Czarnota

23 stycznia 2019 r.

978-83-940694-6-9

E-book

Opis

Książka stanowi praktyczny komentarz do najważniejszych ustawy tzw. Konstytucji Biznesu, tj.:

  • ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r.Prawo przedsiębiorców
  • ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – o Rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców
  • ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy

Spis treści:

Spis treści

Wykaz skrótów ……………………………………………………………………………………………………

Wstęp ………………………………………………………………………………………………………………

 

1. USTAWA z dnia z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) ……..

PREAMBUŁA ……………………………………………………………………………………………………..

ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne  (art. 1-16) ……………………………………………………………………..

ROZDZIAŁ 2. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej (art. 17-26) …….

ROZDZIAŁ 3. Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej (art. 27-36) ………………………

ROZDZIAŁ 4. Reglamentacja działalności gospodarczej (art. 37-44) ………………………………………

ROZDZIAŁ 5. Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej (art. 45-65) ……………………………….

ROZDZIAŁ 6. Zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonowania (art. 66-71) …………………………………………………

ROZDZIAŁ 7. Przepis końcowy (art. 72) ……………………………………………………………………….

 

2. USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. – o Rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648) ………………………………………………………………………………………………….

 

3. USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. – o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647) ……………………

DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. 1) ………………………………………………………………………………

DZIAŁ II. Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej ……………………………..

ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 2-4) ………………………………………………………………

ROZDZIAŁ 2. Wpis do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych (art. 5-17) ………..

ROZDZIAŁ 3. Wpis do CEIDG informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (art. 18-20) …………………………………………………………………

ROZDZIAŁ 4. Informacje dopisywane do CEIDG z urzędu (art. 21-28) …………………………..

ROZDZIAŁ 5. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG i sprostowanie wpisu do CEIDG (art. 29-37) …………………………………………………………………………………………………………

ROZDZIAŁ 6. Zasady publikowania w CEIDG informacji o pełnomocnikach i prokurentach (art. 38-42) ……………………………………………………………………………………………………..

ROZDZIAŁ 7. Udostępnianie danych przez CEIDG (art. 43-50) …………………………………..

DZIAŁ III. Punkt informacji dla przedsiębiorcy (art. 51-66) ……………………………………………….

DZIAŁ IV. Przepis końcowy (art. 67) ………………………………………………………………………….

 

Bibliografia ………………………………………………………………………………………………………..

Indeks rzeczowy …………………………………………………………………………………………………

 

Autorzy:

Karolina Bonarska-Lenarczyk – radca prawny, odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka studiów doktoranckich Polskiej Akademii Nauk oraz absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Spółek; Counsel oraz szef praktyki procesowej w kancelarii Dubicki i Wspólnicy sp.k.; specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych oraz w prawie cywilnym i gospodarczym opracowując, opiniując i negocjując umowy gospodarcze; w obszarze jej zainteresowań jest prawo lotnicze – brała czynny udział w pracach legislacyjnych nad zmianami do ustawy Prawo lotnicze oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w szczególności w zakresie dotyczącym prowadzenia certyfikowanej działalności gospodarczej w lotnictwie cywilnym oraz działalności rejestrowanej.

Barbara Kowalska-Czarnota – adwokat, odbyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Centre (Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego stanowiącego placówkę dydaktyczną Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Warszawskiego i brytyjskiej fundacji edukacyjnej Juris Angliae Scientia); ukończyła również Podyplomowe Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i przeciwko Mieniu prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Starszy prawnik i szef praktyki spraw korporacyjnych w kancelarii Dubicki i Wspólnicy sp.k.; specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, transakcji M&A oraz sporów sądowych; posiada także doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, zarówno materialnego, jak i procesowego, opracowuje, opiniuje i negocjuje umowy gospodarcze.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Konstytucja Biznesu”

Polecane dla Ciebie: