Promocja!

Kontraktowanie w budownictwie (wydanie 2)

99,00  brutto (94,29  netto)

Michał Skorupski

11 czerwca 2019 r.

978-83-66161-13-9

Ebook (pdf)

Opis

Książka przeznaczona jest zarówno dla zamawiających, wykonawców i osób zarządzających kontraktami. Ma być pomocna w konstruowaniu umowy, analizie ryzyka oraz być wskazówką dla inżynierów kontraktów czy rozjemców przy rozstrzyganiu o ważnych sprawach kontraktu. W Polsce do tej pory zajmowaliśmy się kwestią umów budowlanych prawie wyłącznie w aspekcie prawnym, pomijając aspekt ekonomiczny i zarządczy. Wiele napisano o rzekomej niezgodności uznanych standardów umów z prawem budowlanym czy regulacjami zamówień publicznych (co kwestionuję). W tej książce nie stosuję podziału na zamówienia publiczne i pozostałe, gdyż jestem głęboko przekonany, że reguły zamawiania i budowania nie zależą od podlegania reżimowi ustawy o finansach publicznych czy prawa zamówień publicznych. Wymagania ustawowe są jednak w książce opisane w poszczególnych rozdziałach ze stosownym komentarzem.

Książka ta łączy wiedzę prawną i ekonomiczną z praktyką prowadzenia budowy. Wiele zagadnień było przedmiotem osobnych debat. Jednakże problem kontraktowania w budownictwie polega na tym, że umowy przedprojektowe, projektowe, realizacyjne i doradcze muszą zostać do siebie dopasowane i zaprojektowane tak i łącznie działać jak sprawny mechanizm. Błąd popełniony w zlecaniu inwentaryzacji za kilkadziesiąt tysięcy złotych może skutkować roszczeniami na setki milionów. Pokazałem zatem wpływ przyjmowanych założeń i rozwiązań umownych na późniejsze etapy realizacji i rozliczenia.

Spis treści:

Wstęp. Odbiorcy i cel publikacji

1. Podstawy procesu budowlanego. Fazy procesu inwestycyjnego i ich znaczenie

2. Modele realizacji inwestycji

2.1 Klasyfikacje modeli i ich podstawowa charakterystyka

2.2 Ujęcie historyczne

2.3 Istotne zagadnienia umów budowlanych i spory na ich tle

2.4 Generalne wykonawstwo z rozliczeniem ryczałtowym

2.5 Generalne wykonawstwo z rozliczeniem obmiarowym

2.6 Generalne wykonawstwo z projektowaniem

2.7 Dostawa, projektowanie i budowa pod klucz

2.8 Kontraktowanie pakietów robót: koszt plus marża

2.9 Generalny wykonawca z ingerencją zamawiającego w podwykonawstwo

2.10 Kontraktowanie rozproszone

2.11 Podstawowe zasady wyboru modeli kontraktowania

3. Umowy w budownictwie 

3.1 Zależności miedzy podmiotami inwestycji. Konflikt interesu

3.2 Umowy o prace przedprojektowe

3.3 Umowy o projektowanie

3.4 Umowy o roboty i roboty z projektowaniem

3.5 Umowy o nadzór i zarządzanie

3.6 Koordynacja umów projektowania, nadzoru i wykonawstwa

4. Istotne zagadnienia kontraktu budowlanego w Polsce

4.1 Problem zmiany umowy

4.2 Zmiana w kontraktach FIDIC

4.3 Problem kosztorysu: przedmiar, wykaz cen i rezerwa

4.4 Problem harmonogramu. Zapas czasu

4.5 Problem odpowiedzialności za opóźnienia równoległe

4.6 Problem alokacji kosztów stałych do kontraktu w okresie wydłużonym

4.7 Problem zachowania cen w czasie

4.8 Problem niezależności inżyniera

4.9 Terminy zawite a prawo do roszczenia

4.10 Kwestia wyceniania robót odzwierciedlającego ich realne koszty

4.11 Ubezpieczenia kontraktów budowlanych

5. Sposoby wyłonienia wykonawców

5.1 Kontraktowanie przez zamawiającego publicznego

5.2 Kontraktowanie prywatne

5.3 Early Contractor Involvement (ECI)

5.4 Most Economically Advantageous Tendering

5.5 Best Value Procurement (BVP)

6. Strategie zamówieniowe w budownictwie

7. Jak do tego doszło w Polsce. Dlaczego kontraktowanie wywołuje tyle kontrowersji

8. Gdzie jesteśmy dzisiaj

Autor:

Michał Skorupski – 22 lata doświadczenia w planowaniu, przygotowaniu, kontraktowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji budowlanych w Polsce i zagranicą, zarówno w zamówieniach publicznych jak prywatnych. Prowadził m.in.. Budowę autostrady A2 odc. A, budowę fabryki chemicznej dla inwestora duńskiego pod Poznaniem, budowę fabryki przemysłu lekkiego w Pruszczu Gdańskim, budowę parku naukowo-technologicznego w Puławach, budowę hotelu apartamentowego w Warszawie. Interesuje się zwłaszcza kwestiami organizacji współpracy stron inwestycji, rozliczeń, wprowadzania zmian, roszczeń i sporów. Doradzał w tym zakresie Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad w latach 2004 – 2007 w ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wszystkie inwestycje zostały pomyślnie zakończone i uniknięto eskalacji sporów, jaka cechowała branżę drogową w następnej perspektywie unijnej. Od wielu lat doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w kwestii zabezpieczenia interesów ekonomicznych w kontrakcie budowlanym. Prowadził i aktywnie uczestniczył w sprawach przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej – zarówno jako pełnomocnik jak i doradca techniczny poszczególnych stron. Uczestniczył w zarządzaniu kontraktami o wartości ponad 20 miliardów złotych. Jest autorem ponad 20 publikacji z zakresu umów budowlanych, roszczeń, zmian, wycen i prowadzenia inwestycji.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kontraktowanie w budownictwie (wydanie 2)”