Promocja!

Monitorowanie i testowanie zgodności z RODO z perspektywy prawnika i informatyka

99,00  brutto (94,29  netto)

Daria Worgut-Jagnieża, Agnieszka Świerczyńska, Agnieszka Szalińska, Ewa Boboli, Joanna Noga – Bogomilska, Milena Kraszewska, Michał Madecki, Jan Kurowski, Kacper Szułkowski

21 czerwca 2021

978-83-66161-50-4

miękka

120

W magazynie

Opis:

Niniejsza książka powstała we współpracy zespołu praktyków, który na co dzień zajmuje się doradztwem w obszarze ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji.
Publikacja ma za zadanie przedstawienie najlepszych praktyk z zakresu monitorowania zgodności z RODO, w organizacjach prowadzących działalność na polskim rynku. W materiale zostały przedstawione m.in. formy weryfikacji dokumentacji, istota regularnych przeglądów bezpieczeństwa oraz budowanie świadomości pracowników poprzez zwiększanie wiedzy na temat RODO. Autorzy zadbali również o prezentację wniosków z decyzji UODO, dotyczących utrzymania i testowania zgodności z RODO, które jednocześnie pozwolą na sprawne przygotowanie się organizacji do kontroli Prezesa UODO

Autorzy:

Daria Worgut:
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta w Toruniu.
Od kilkunastu lat kieruje projektami audytowymi i doradczymi w obszarze ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w wielu międzynarodowych korporacjach m.in. z branży farmaceutycznej. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego ISO 27001 (Bezpieczeństwo Informacji). Prowadzi analizy ryzyka pod kątem naruszenia praw i wolności podmiotów danych – posiada certyfikat Risk Managera normy ISO 27005 oraz normy ISO 31000.

Agnieszka Świerczyńska
Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe – Wiedza o Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. 
Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadzaniu audytów, sporządzaniu oraz weryfikacji umów. Bierze udział w procesie analizy ryzyka pod kątem naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz wdrażaniu RODO ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, weryfikacją umów wdrożeniowych z sektora IT oraz wsparciem prawnym w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej.

Agnieszka Szalińska
Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik z ponad 20–letnim doświadczeniem oraz praktyczną znajomością zasad ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywała w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie PUODO) z siedzibą w Warszawie (m.in. starszy specjalista w Departamencie Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, radca w Departamencie Inspekcji). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenera – szkoleniowca, przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych, przygotowuje opinie prawne w tym zakresie. Stały współpracownik wielu jednostek szkoleniowych.

Ewa Boboli
Prawnik, aplikantka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych oraz spółkach. Doradzała spółkom w zakresie prawa ochrony danych osobowych, e-commerce, sporządzała dokumentację wymaganą przepisami RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Obecnie prowadzi audyty zgodności z RODO, a także pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Joanna Noga – Bogomilska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe: Wykonywanie Funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz studia podyplomowe Prawo Ochrony Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Doświadczenie w zakresu prawa ochrony danych osobowych nabyła w jednej z warszawskich kancelarii prawnych a także w Ministerstwie Cyfryzacji. Doradzała klientom m.in. z branży farmaceutycznej, finansowej oraz telekomunikacyjnej. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i wdrażaniu RODO a także ma doświadczenie w reprezentowaniu podmiotu w trakcie kontroli Prezesa UODO. 
Autorka artykułów branżowych oraz uczestnik wydarzeń poświęconych ochronie danych osobowych. Współautorka pierwszego w Polsce komentarza do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Michał Madecki
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w Urzędzie Ochronie Danych Osobowych oraz kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych, e-privacy, e-commerce, prawie własności intelektualnej, prawie pracy oraz obsłudze prawnej spółek handlowych. Uczestniczył w procesach dostosowania organizacji do RODO, audytach zgodności z prawem ochrony danych osobowych, przygotowywaniach dokumentacji wdrożeniowych, opiniowania umów oraz opiniowania projektów aktów prawnych z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Milena Kraszewska
Prawnik, aplikantka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Doświadczenie zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, w tym specjalizującej się w prawie nowych technologii oraz ochronie danych osobowych, gdzie brała udział we wdrożeniach RODO, prowadziła audyty i doradzała przedsiębiorcom w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej. Posiada doświadczenie z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa cywilnego, prawa autorskiego oraz prawa reklamy.

Jan Kurowski
Absolwent kierunku Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa, specjalizujący się w doradztwie norm ISO 27000 oraz 22300. Realizował projekty, w których był odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie wdrożenia normy ISO 27001, w oparciu o przygotowaną, modelową dokumentację. Uczestniczył w audytach dotyczących spełnienia wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), oraz przygotowania koncepcji monitorowania bezpieczeństwa w oparciu o SOC (Security Operations Center).

Kacper Szułkowski
Absolwent Akademii Sztuki Wojennej na kierunku: Inżynieria systemów bezpieczeństwa. 
Obecnie konsultant i inżynier w zakresie bezpieczeństwa informacji. Zrealizował wiele testów penetracyjnych oraz skanów podatności urządzeń i oprogramowania. Wykonywał prace związane z analizą konfiguracji sieci i urządzeń oraz audytem  uprawnień i konfiguracji stacji roboczych użytkowników, w oparciu o międzynarodowe standardy i dobre praktyki branżowe. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dla firm informatycznych oraz z branży lotniczej i energetyki jądrowej. Dla branży finansowej zrealizował wywiady audytowe oraz tworzył raporty bezpieczeństwa dla potrzeb KNF. W ramach swoich kwalifikacji nadzoruje i przygotowuje organizacje do spełnienia wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania bezpieczeństwem wg norm ISO 27001, ISO 22301.

Spis treści

1.    Metody monitorowania zgodności z regulacjami w zakresie ochrony danych. Jak zachować zgodność z RODO?
2.    Audyt zgodności z wymogami RODO – od czego zacząć zapewnienie zgodności z RODO i jak ją utrzymać?
3.    Regularne przeglądy dokumentacji i weryfikacja dowodów na jej stosowanie przez administratora
4.    Czy tylko IOD odpowiada za zgodność z RODO? Jak podzielić obowiązki i odpowiedzialność w organizacji, aby uniknąć konfliktu interesów i utrzymać zgodność?
5.    Człowiek jako najsłabsze ogniwo – budowanie świadomości jako element utrzymania zgodności
6.    W jaki sposób sprawować nadzór nad podmiotami przetwarzającymi?
7.    Analiza ryzyka jako okresowe przeglądy bezpieczeństwa
8.    Reakcja na incydenty jako miernik podejścia do zarządzania bezpieczeństwem danych
9.    Podstawy zarządzania podatnościami IT
10.      W jaki sposób zarządzać bezpieczeństwem IT? Najlepsze praktyki i rozwiązania
11.      Dokumentacja systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji
12.      Wnioski z decyzji UODO jako wskazówki dotyczące sposobu utrzymania i testowania zgodności z RODO
13.      Przygotowanie się do kontroli Prezesa UODO – na co należy zwrócić uwagę?

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Monitorowanie i testowanie zgodności z RODO z perspektywy prawnika i informatyka”

Polecane dla Ciebie: