Promocja!

Nowe prawo budowlane dla inwestorów

99,00  brutto (94,29  netto)

Dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska

4 października 2021 r.

978-83-66161-44-3

miękka

274

W magazynie

Opis:

Książka stanowi kompleksową analizę praktyczną przepisów prawa budowlanego. Uwzględnia najnowsze nowelizacje oraz orzecznictwo, wskazując na podstawowe kwestie sporne i budzące wątpliwości w praktyce. Kierowana jest przede wszystkim do inwestorów, ale także do specjalistów wspierających proces inwestycyjny, w tym prawników. Uwzględnia w szczególności problematykę dużych inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych.

Spis tręsci:

1.      Zagadnienia podstawowe
1.1.   Obiekt budowlany jako przedmiot prawa budowlanego
1.2.   Kluczowe definicje
1.3.   Wolność zabudowy jako wolność konstytucyjna
1.4.   Ograniczenia wolności zabudowy
1.5.   Rola warunków technicznych w procesie budowlanym
1.6.   Procedura udzielenia odstępstwa od warunków technicznych

2.      Organizacja procesu budowlanego
2.1.   Struktura samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
2.2.   Uczestnicy procesu budowlanego i ich uprawnienia

3.      Postępowanie poprzedzające roboty budowlane
3.1.   Wyjątki od zasady obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
3.1.1. Zgłoszenie budowy
3.1.2. Zgłoszenie wykonywania innych robót budowlanych
3.1.3.Sprzeciw
3.2.   Pozwolenie na rozbiórkę a zgłoszenie rozbiórki
3.3.   Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
3.3.1. Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
3.3.2. Zakres pozwolenia na budowę – etapowanie zamierzenia budowlanego
3.3.3. Zawartość projektu budowlanego
3.3.3.1.   Projekt zagospodarowania działki lub terenu
3.3.3.2.   Projekt architektoniczno-budowlany
3.3.3.3.   Projekt techniczny
3.3.4. Weryfikacja projektu budowlanego w kontekście związanego charakteru pozwolenia na budowę
3.3.5. Treść pozwolenia na budowę
3.3.6. Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę
3.4.   Odstąpienia w toku procesu budowlanego a zmiana pozwolenia na budowę
3.4.1.Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę; decyzja o zmianie pozwolenia na budowę
3.4.2. Wprowadzenie zmian i odstąpienie od projektu technicznego
3.5.   Nadzwyczajne tryby eliminacji pozwolenia na budowę z obrotu
3.5.1. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę
3.5.2. Uchylenie pozwolenia na budowę
3.5.3. Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę
3.6.   Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

4.      Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych
4.1.   Prace przygotowawcze
4.2.   Obowiązki inwestora i kierownika budowy
4.3.   Dziennik budowy i tablica informacyjna
4.4.   Wejście na sąsiednią nieruchomość
4.5.   Zajęcie pasa drogowego


5.      Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy
5.1.   Samowola budowlana
5.1.1.Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę
5.1.2.Wniosek o legalizację jako nowy instrument ochrony prawnej
5.1.3. Dokumenty legalizacyjne
5.1.4. Procedura legalizacji
5.1.5. Opłata legalizacyjna
5.1.6. Uproszczone postępowanie legalizacyjne
5.2.   Inne przypadki wstrzymania robót budowlanych

6.      Zakończenie budowy
6.1.   Zawiadomienie o zakończeniu budowy
6.2.   Pozwolenie na użytkowanie

7.      Użytkowanie obiektów budowlanych
7.1.   Obowiązki właściciela obiektu lub zarządcy
7.2.   Decyzja o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym; decyzja o zakazie użytkowania obiektu
7.3.   Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

8.      Katastrofa budowlana

9.      Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

10.   Przepisy karne

Autor:

Dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska
Radca prawny, Kancelaria Prawna Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni
 
W swojej praktyce prawniczej zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie procesu inwestycyjnego. Doradza klientom w zakresie dużych inwestycji, w tym centrów handlowych i logistycznych, zakładów przemysłowych, dróg ekspresowych, metra, lotnisk, czy morskich i lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Szczególną wagę przywiązuje do sprawności przeprowadzenia inwestycyjnych procesów administracyjnych i pokonywania barier prawnych. Zajmuje się też postępowaniami w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wspierając klientów w toku sporządzania raportów oddziaływania na środowisko i w toku postępowania z udziałem społeczeństwa. W jej polu zainteresowania naukowego leżą przede wszystkim administracyjne ograniczenia prawa własności nieruchomości, co było przedmiotem jej rozprawy doktorskiej. Prowadziła zajęcia z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nowe prawo budowlane dla inwestorów”

Polecane dla Ciebie: