Promocja!

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – praktyczny poradnik dla wykonawców

99,00  brutto (94,29  netto)

Mateusz Brzeziński

15 marca 2021 r.

978-83-66161-38-2

miękka

120

W magazynie

Opis:

Celem niniejszej publikacji jest zebranie w jednym miejscu najważniejszych elementów procedury udzielania zamówień publicznych, które dotyczą bezpośrednio wykonawców. Książka ta stanowi cenne źródło informacji w zakresie prawidłowego udziału w zamówieniach publicznych. Przede wszystkim, główny nacisk został położony na praktyczne aspekty uczestnictwa w systemie zamówień publicznych, poparte licznymi orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych oraz stanowiskami doktryny. W związku z wejściem w życie już 01.01.2021 r. nowej ustawy Pzp, wykonawcy powinni być przygotowani na zupełnie nową rzeczywistość i nowe zasady i obowiązki wynikające z chęci uzyskania zamówienia publicznego. Niniejsza publikacja odpowiada na te potrzeby, w sposób przystępny i praktyczny przedstawiając najistotniejsze zagadnienia. Atutem książki jest również fakt, że została napisana przez wieloletniego praktyka zamówień publicznych, który zdobywał swoje doświadczenie zarówno po stronie zamawiających, ale również wykonawców, prowadząc również szkolenia z zamówień publicznych.

Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Przed wszczęciem postępowania

 • Analiza potrzeb i wymagań
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Szacowanie wartości zamówienia

3. Do otwarcia ofert

 • Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ
 • Skąd brać szczegółowe informacje, których może nie być w SWZ
 • Wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 • Podstawy wykluczenia z postępowania
 • Podmiotowe środki dowodowe
 • Przedmiotowe środki dowodowe
 • Tworzenie konsorcjum
 • Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego
 • Wadium

4. Po otwarciu ofert

 • Procedura otwarcia ofert
 • Odpowiedź na wezwanie do wyjaśnień lub uzupełnień środków dowodowych
  lub dokumentów
 • Odpowiedź na wezwanie do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny
 • Udział w negocjacjach (tryb podstawowy)
 • Doprowadzenie do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

5. Środki ochrony prawnej

 • Odwołanie do KIO
 • Procedura postępowania przed KIO
 • Skarga do sądu
 • Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • Zmiany do umowy
 • Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy

7. Podsumowanie

O autorze:

Mateusz Brzeziński – Partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałem zarówno w największych polskich kancelariach, jak również w kancelariach butikowych wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach.

Praktykę zawodową zdobyłem w zamówieniach publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. W trakcie swojej przygody z zamówieniami publicznymi również występowałem jako kontroler zamówień publicznych, w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich. Taka kompilacja doświadczeń pozwala nie tylko na szersze spojrzenie na poruszaną tematykę, ale również na możliwość przewidzenia działań, które druga strona może podjąć. Możecie Państwo liczyć na proaktywną postawę z mojej strony – wskazywanie najlepszych opcji, a nie tylko zagrożeń wynikających z podejmowanych działań. Dlatego też, prowadzę szkolenia z zakresu szeroko rozumianych zamówień publicznych, które kładą nacisk na jak najbardziej praktyczną ich stronę.

Z powodzeniem reprezentowałem wielu Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniach odwoławczych, w szczególności w zakresie systemów IT oraz robót budowlanych.

W swoim portfolio posiadam udział w jednych z największych i najciekawszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ostatnich lat, w szczególności:
1) Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – wartość powyżej 400 mln zł brutto;
2) Dostawa 123 nowych tramwajów do Warszawy (z opcją 90 tramwajów) – wartość ok. 1,85 mld zł brutto;
3) Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich – wartość ok. 20 mln zł brutto;
4) Budowa Parku Zdrojowego na Rakutowej wraz z uzbrojeniem terenu – wartość ok. 21 mln zł brutto;
5) Usługa sprzedaży biletów WKD za pośrednictwem biletomatów znajdujących się na linii WKD – wartość ok. 4 mln zł brutto;
6) System Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – wartość ok. 26 mln zł brutto.

Moją pasją jest również sport oraz esport, co przekłada się również na wsparcie zawodnikom, klubom, organizacjom i związkom sportowym. Bezcenne doświadczenia i know-how zdobyte w zakresie sportu i esportu przekładają się na możliwość zaoferowania dedykowanych rozwiązań i wsparcia prawnego. Uczestniczyłem negocjacji umów transferowych, nowych kontraktów czy umów sponsoringowych, co stanowić może nieocenione wsparcie prawno-biznesowe w tym stosunkowo młodym, ale jednocześnie skomplikowanym systemie.

Już na początku swojej edukacji akademickiej stwierdziłem, że bardzo ważne jest zaangażowanie się w uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz rozwijanie swoich zainteresowań.

Oprócz ukończenia studiów prawniczych, ukończyłem również:
1) European Law – studia LL.M., Utrecht University;
2) America’s Unwritten Constitution – Yale University;
3) Internet Giants: The Law and Economics of Media Platforms – University of Chicago;
4) European Business Law: Competing in Europe – Lund University;
5) Doctor of Business Administration (DBA) – Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nowe Prawo Zamówień Publicznych – praktyczny poradnik dla wykonawców”

Polecane dla Ciebie: