Promocja!

Ochrona danych osobowych w budownictwie. Komentarz do przepisów wdrażających RODO

69,00  brutto (65,71  netto)

Katarzyna Siemion

13 listopada 2019 r.

978-83-66161-12-2

E-book

Opis książki:

Publikacja stanowi praktyczne omówienie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) w sektorze budowlanym. Wprowadzone przepisy wpływają na sposób działalności podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym oraz działających w branży budowlanej, w szczególności inwestorów, wykonawców, jak również organów i instytucji publicznych realizujących zadania publiczne w omawianym sektorze.

Autorka omawia najważniejsze zmiany przepisów ustaw mających zastosowanie w branży budowlanej. W szczególności:

 • Prawo budowlane,
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa o drogach publicznych,
 • ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Z publikacji dowiedzą się Państwo, jakie prawa i obowiązki nakładają na Państwa stosowne przepisy tzw. ustawy wdrażającej RODO, stanowiące dostosowanie przepisów prawa polskiego z sektora budownictwa do przepisów RODO. W pewnym zakresie mogą one ograniczać, a nawet wyłączać stosowanie ogólnych zasad wynikających z przepisów RODO. W szczególności omówione zostały:

 • ograniczenia w zakresie praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez podmioty w branży budowlanej,
 • zasady dotyczące zakresu i sposobu wykonywania obowiązków informacyjnych,
 • procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz zapobiegania nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu danych osobowych,
 • uregulowania dotyczące okresu przechowywania poszczególnych danych osobowych,
 • ustawowe obowiązki w zakresie zbierania i przetwarzania określonych danych osobowych.

Podmioty z branży budowlanej są zobowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy, która weszła w życie w dniu 4 maja 2019 r. Publikacja ta ma stanowić pomocne narzędzie dla podmiotów z tego sektora mających obowiązek wprowadzenia i stosowania zasad i procedur zgodnych z przepisami tzw. ustawy wdrażającej RODO.

Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Cel wprowadzenia ustawy

3. Przebieg procesu legislacyjnego

4. Zasady ogólne dotyczące ochrony danych osobowych
• Zasady przetwarzania danych osobowych
• Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
• Obowiązki informacyjne
• Realizacja praw osób, których dane dotyczą
• Obowiązek prowadzenia dokumentacji
• Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych

5. Praktyczne omówienie przepisów wdrażających RODO w branży budowlanej
1) Ustawa Prawo budowlane
2) Ustawa o wyrobach budowlanych
3) Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
4) Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
5) Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków
6) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
7) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
8) Ustawa Prawo zamówień publicznych
9) Ustawa o drogach publicznych
10) Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

6. Pozostałe zagadnienia dotyczące ustawy wdrażającej RODO mające zastosowanie do podmiotów działających w sektorze budowlanym

7. Podsumowanie

Autor:

Katarzyna Siemion – prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w Białymstoku, Koordynator ds. szkoleń w Centrum Szkoleniowym Warszawska 14 sp. z o.o. w Białymstoku. Specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych.  Na co dzień zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Przeprowadza audyty mające na celu dostosowanie działalności podmiotów do przepisów RODO, w szczególności z branży budowlanej. Prowadząca szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych oraz prawa medycznego. Doktorantka w Zakładzie Prawa Handlowego Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka kilkunastu publikacji naukowych oraz prelegentka na kilkudziesięciu konferencjach naukowych z zakresu ochrony danych osobowych, prawa handlowego oraz prawa sportowego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ochrona danych osobowych w budownictwie. Komentarz do przepisów wdrażających RODO”

Polecane dla Ciebie: