Promocja!

Ochrona danych osobowych w sektorze finansowym. Komentarz do przepisów wdrażających RODO

69,00  brutto (65,71  netto)

Krzysztof Dzioba, Rafał Rybicki

7 sierpnia 2019 r.

978-83-66161-11-5

E-book

O książce:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wprowadziła szereg zmian w ustawach regulujących funkcjonowanie sektora finansowego. Niniejszy komentarz obejmuje analizę przepisów oraz uzasadnienia nowelizacji oraz wskazuje praktyczne konsekwencje dotyczące ochrony danych osobowych. Autorzy łączą doświadczenie akademickie z pracą w międzynarodowej instytucji finansowej, co pozwoliło zachować balans pomiędzy podejściem naukowym i biznesowym. Opracowanie wskazuje również kierunek przyszłych zmian w zakresie danych osobowych w sektorze finansowych, w oparciu o analizę procesu legislacyjnego omawianej ustawy. 

Spis treści:

Wstęp

 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
 2. ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
 3. ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
 4. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 5. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
 6. ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
 7. ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych
 8. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
 9. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
 10. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 11. ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 12. ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 13. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 14. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 15. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 16. Zarys wyzwań w zakresie ochrony danych w sektorze finansowym nieobjętych ustawą wdrażającą

Autorzy:

Krzysztof Dzioba – radca prawny, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych z wieloletnim doświadczeniem w globalnych firmach doradczych i kancelariach prawnych. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim broniąc pracę z prawa bankowego. Kierował zespołem zajmującym się wdrażaniem wymagań Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w sektorze publicznym i przedsiębiorstwach z branży e-commerce, medycznej i produkcyjnej. Autor publikacji w prasie branżowej, tekstów popularnonaukowych w zakresie ochrony danych osobowych oraz cyber-terroryzmu i nowych technologii. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku „HR Business Partner”. Trener i prelegent na konferencjach i szkoleniach poświęconych RODO i przepisów wdrażających.

 

Rafał Rybicki – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez szereg lat pracował w renomowanej wrocławskiej kancelarii prawnej zajmującej się prawem cywilnym i ubezpieczeniowym. Współtwórca pierwszego polskiego sądu arbitrażowego online. Obecnie manager w dziale prawnym dużej, międzynarodowej instytucji finansowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Grupy Polskiej International Law Association. Autor publikacji z dziedziny prawa międzynarodowego i finansowego. Wieloletni nauczyciel akademicki i prelegent na konferencjach poświęconych prawu europejskiemu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ochrona danych osobowych w sektorze finansowym. Komentarz do przepisów wdrażających RODO”

Polecane dla Ciebie: