Promocja!

Pozacenowe kryteria wyboru oferty

149,00  29,00  brutto (27,62  netto)

Anna Packo, Honorata Łopianowska

grudzień 2014r.

978-83-940694-1-4

E-book

Opis

“Pozacenowe kryteria wyboru oferty” to pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku wydawniczym, która w sposób kompleksowy omawia tę skomplikowaną problematykę. W książce autorki w sposób przejrzysty i – co najważniejsze – praktyczny tłumaczą zasady stosowania pozacenowych kryteriów wyboru oferty.

Czytelnik na przykładach z życia dowie się jak stawiać pozacenowe kryteria oceny ofert, oraz jakich błędów unikać.

Publikacja zawiera stan prawny po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Autor

ANNA PACKO – Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od kilkunastu lat – początkowo jako pracownik sekcji zamówień publicznych instytucji zamawiającej, następnie departamentu kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, a od początku jej powstania – członek Krajowej Izby Odwoławczej.


HONORATA ŁOPIANOWSKA – Radca prawny, doradca podatkowy, z zamówieniami publicznymi zawodowo związana od ponad 10 lat. Zagadnieniami z zakresu finansów publicznych zajmuje się od dawna – od strony dochodów Państwa – przez wiele lat jako pracownik organu podatkowego, zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, zaś od strony wydatkowania środków publicznych – w ramach działalności związanej z zamówieniami publicznymi.

Spis treści

Wykaz skrótów

Przedmowa

Rozdział 1 Oferta najkorzystniejsza i regulacje prawne dotyczące kryteriów oceny ofert

1.1 Oferta najkorzystniejsza

1.2 Kryteria oceny ofert na gruncie przepisów unijnych i krajowych

1.2.1 Uregulowania unijne

1.2.2 Uregulowania krajowe

1.3 Problemy ustalania kryteriów oceny ofert w świetle nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r.

1.3.1 Geneza wprowadzenia nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r.

1.3.2 Ocena skutków nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r.

Rozdział 2 Najniższa cena a bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert

2.1 Szczególne regulacje dotyczące wyboru kryteriów oceny ofert

2.1.1 Rozporządzenie w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych

2.1.2 Pozostałe rodzaje zamówień, w których obowiązkowe jest stosowanie kryteriów pozacenowych

2.2 Regulacje wynikające z wprowadzenia art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych

2.2.1 Przedmiot zamówienia powszechnie dostępny o ustalonych standardach jakościowych

2.2.1.1 Pojęcie dóbr powszechnie dostępnych i ustalonych standardów jakościowych

2.2.1.2 Przedmioty uznawane za powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych

2.2.1.3 Przedmioty uznawane za niedostępne powszechnie lub niemające ustalonych standardów jakościowych

2.2.1.4 Powszechna dostępność przedmiotu a możliwość jego świadczenia

2.2.1.5 Powszechna dostępność i ustalony standard jakościowy w kontekście art. 91 ust. 2a

2.2.2 Zastrzeżenie art. 76 ust. 2

2.2.3 Analiza kosztów ponoszonych w okresie korzystania z przedmiotu zamówienia

2.2.3.1 Rodzaje ponoszonych kosztów

2.2.3.2 Wykazywanie ponoszonych kosztów

Rozdział 3 Ocena ofert według kryteriów

3.1 Zasady konstruowania kryteriów oceny

3.1.1 Obowiązek wskazania kryteriów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu

3.1.2 Istotność i użyteczność dla zamawiającego cechy przedmiotu zamówienia wyrażonej w ramach kryterium

3.1.3 Związek z przedmiotem zamówienia

3.1.4 Postulat maksymalnie obiektywnej oceny kryteriów

3.2 Ustalanie mechanizmu oceny oferty w ramach przyjętych kryteriów

3.2.1 Opis oceny ofert w ramach kryteriów

3.2.2 Dobór kryteriów i ich wag

3.2.3 Wyjaśnianie i zmiana kryteriów oraz zasad oceny ofert w trakcie trwania postępowania

Rozdział 4 Kryteria oceny ofert

4.1 Jakość

4.1.1 Charakter kryterium jakości

4.1.2 Kryteria jakościowe przy robotach budowlanych

4.2 Kryterium jakości personelu mającego wykonywać przedmiot zamówienia

4.2.1 Kryterium jakości personelu mającego wykonywać przedmiot zamówienia jako nowy przykład kryterium przedmiotowego

4.2.2 Kryterium przedmiotowe jakości personelu mającego wykonywać przedmiot zamówienia a podmiotowe kryterium dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4.3 Parametry techniczne, funkcjonalność, interoperacyjność i właściwości operacyjne, innowacyjność, najlepsze dostępne technologie

4.4 Aspekty środowiskowe (kryterium ekologiczne)

4.4.1 Zalety kryterium ekologicznego

4.4.2 Kryterium ekologiczne w orzecznictwie TSUE

4.4.3 Przedmiotowy charakter kryterium ekologicznego

4.4.5 Przepisy dotyczące ekologii

4.4.6 Weryfikacja podczas realizacji umowy

4.5 Aspekty społeczne (kryterium społeczne)

4.5.1 Zalety kryterium społecznego

4.5.2 Zasady stosowania kryterium społecznego

4.5.3 Przedmiotowy charakter kryterium

4.5.4 Formułowanie kryteriów społecznych

4.6 Estetyka

4.6.1 Subiektywność i obiektywność estetyki

4.6.2 Stosowanie kryterium estetyki

4.7 Pomoc techniczna, warunki serwisu i warunki gwarancji

4.8 Koszty eksploatacji i aspekty ekonomiczne

4.9 Termin wykonania zamówienia

4.9.1 Zalety i wady kryterium

4.9.2 Sposób stosowania kryterium

4.10 Warunki płatności

4.10.1 Dopuszczalność kryterium warunków płatności

4.10.2 Zalety i wady kryterium warunków płatności

4.10.3 Warunki płatności inne niż termin płatności

4.11 Bezpieczeństwo dostaw

4.11.1 Pojęcie bezpieczeństwa dostaw

4.11.2 Bezpieczeństwo dostaw jako kryterium oceny ofert

4.12 Inne kryteria oceny ofert

4.13 Kryteria podmiotowe

Rozdział 5 Podsumowanie – zasady formułowania kryteriów i sposobu
oceny ofert

Rozdział 6 Kryteria oceny ofert dla wybranych przedmiotów zamówienia

6.1 Kryteria na usługi finansowe (np. kredyt bankowy)

6.2 Kryteria na systemy informatyczne

6.3 Kryteria na usługi sprzątania

6.4 Kryteria na usługi ochrony

6.5 Zamówienia na roboty budowlane

6.6 Kryteria w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych

6.7 Kryteria na odbiór i zagospodarowanie odpadów

6.8 Kryteria na dostawę jednostek pływających

6.9 Kryteria w postępowaniu na dostawę umundurowania

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pozacenowe kryteria wyboru oferty”