Promocja!

Prawo związkowe – komentarz praktyczny do ustawy o związkach zawodowych z uwzględnieniem kwestii ochrony danych osobowych

149,00  79,00  brutto (64,23  netto)

dr Ewa Podgórska-Rakiel, Marcin Szlasa-Rokicki

12 grudnia 2018 r.

978-83-940694-9-0

E-book

Opis

Książka zawiera praktyczne wskazówki jak stosować prawo związkowe po nowelizacji, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Zawiera również istotne orzecznictwo w zakresie współpracy pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi oraz omówienie kwesti związanych z ochroną danych osobowych w zbiorowym prawie pracy.

Spis treści

I. Związki zawodowe w zakładzie pracy (dr Ewa Podgórska-Rakiel)

Wstęp

1. Zakres podmiotowy prawa koalicji związkowej
1.2. Kto może być członkiem związku zawodowego – zleceniobiorcy i samozatrudnieni jako nowe podmioty w działalności związkowej

2.1. Omówienie rekomendacji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2012 r.
2.2. Omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. sygn. K 1/13

3. Struktura związku zawodowego i jej wpływ na działalność związku zawodowego w zakładzie pracy
3.1. Zakładowa organizacja związkowa
3.2. Międzyzakładowa organizacja związkowa

4. Niedopuszczalna dyskryminacja związkowców

5. Reprezentatywność związków zawodowych
5.1. Reprezentatywność ponadzakładowa
5.2. Reprezentatywność zakładowa
5.3. Wspólna reprezentacja

6. Uzgadnianie regulaminów wewnątrzzakładowych

7. Pojedyncze liczenie członków związku zawodowego

8. Informacja o liczbie członków dwa razy w roku

9. Pracodawca i inny związek zawodowy mówi „sprawdzam”
9.1. Ochrona danych o przynależności w sądzie pracy

10. Związkowa reprezentacja grupowych i indywidualnych praw zatrudnionych
10.1. Negatywna wolność związkowa
10.2. Reprezentowanie osób niezrzeszonych w związku zawodowym
10.3. Dwustopniowe współdziałanie pracodawcy w sprawach indywidualnych – problem „listy imiennej”.

11. Szczególna ochrona zatrudnienia działaczy związkowych
11.1. Ochrona związkowa nie dla każdego członka związku
11.2. Ochrona działaczy pełniącego funkcję poza zoz
11.3. Ochrona ze względu na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
11.4. Ochrona pozaumownych stosunków pracy i pracy w spółdzielni
11.4.1. Powołanie
11.4.2. Wybór
11.4.3. Mianowanie
11.4.4. Spółdzielcza umowa o pracę
11.5. Ochrona innych osób wykonujących pracę zarobkową
11.5.1. Ochrona agentów
11.5.2. Wykonawcy pracy nakładczej
11.5.3. Funkcjonariusze
11.5.4. Umowy prawa cywilnego

12. Cztery zakazy

13. Tryb uchylenia ochrony zatrudnienia działaczy związkowych
13.1. Terminy 7 i 14 dni
13.2. Milczenie oznacza wyrażenie zgody

II. Ochrona danych osobowych w prawie związkowym (r.pr. Marcin Szlasa-Rokicki)

Wstęp

1. Ochrona danych osobowych w prawie związkowym a RODO
1.1 Podstawy prawne
1.2 Dane osobowe w sferze zatrudnienia
1.3 Przynależność do związku zawodowego jako dane szczególnej kategorii
1.4 Przetwarzanie danych osobowych o przynależności do związku zawodowego
1.5 Administrator danych osobowych członków związku zawodowego
1.6 Inspektor Ochrony Danych w związku zawodowym

2. Udostępnienie informacji o przynależności do związków zawodowych
2.1 Podstawa udostępnienia danych o członkach związku zawodowego
2.2 Problematyka pozyskania tzw. „listy imiennej” członków związku
2.3 Zmiana jednego słowa rozwieje wątpliwości

3. Dostęp związków zawodowych do danych osobowych pracowników
3.1 Wprowadzenie
3.2 Dozwolona kontrola przestrzegania prawa a dostęp związków zawodowych do danych osobowych pracowników
3.3 Dostęp związków zawodowych do informacji o wysokości wynagrodzeń pracowników
3.3.1 Pozyskiwanie listy płac pracowników celem kontroli zasad równego traktowania
3.3.2 Uprawnione pozyskiwanie informacji o wynagrodzeniu pracownika
3.4 Uprawnienia związków zawodowych do pozyskiwania informacji o pobieraniu składek członkowskich z wynagrodzeń pracowników
3.5 Dostęp związków zawodowych do listy pracowników celem przeprowadzenia referendum strajkowego
3.5.1 Liczba pracowników jako element niezbędny do organizacji referendum strajkowego
3.5.2 Żądanie imiennej listy pracowników celem przeprowadzenia referendum strajkowego
3.5.3 Dane osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż umowa o pracę
3.6 Dostęp związków zawodowych do listy pracowników celem wyboru społecznych inspektorów pracy

4. Monitoring w zakładzie pracy a działalność związków zawodowych
4.1 Uwagi wprowadzające
4.1.1 Kontrola w miejscu pracy
4.1.2 Monitoring w zakładzie pracy
4.1.3 Monitoring pracowników w ryzach kodeksu pracy
4.2 Rodzaje monitoringu wykorzystywane przez pracodawcę
4.2.1 Monitoring wizyjny
4.2.2 Monitoring poczty elektronicznej
4.2.3 Inne formy monitoringu
4.3 Monitoring pomieszczeń udostępnionych organizacji związkowej
4.3.1 Pomieszczenie związkowe
4.3.2 Regulacja monitoringu pomieszczeń związkowych w kodeksie pracy
4.3.3 Planowane zmiany w przepisach
4.4 Monitorowanie poczty elektronicznej członków związku zawodowego wykorzystywanej do realizacji celów związkowych
4.4.1 Monitorowanie poczty elektronicznej związkowca
4.4.2 Kontrola poczty elektronicznej a prawa osobiste
4.4.3 Kolizja praw
4.4.4 Monitoring nieplanowany
4.4.5 Wysłanie maila a doraźna czynność związkowa

5. Współpraca pracodawcy z przedstawicielami pracowników w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakładzie pracy
5.1 Ogólne uprawnienie związków do reprezentowania interesów pracowników
5.2 Monitoring w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy
5.2.1 Konsultacja regulaminu – sytuacja prawna przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, czyli do 31 grudnia 2018 r.
5.2.2 Konsultacja regulaminu – stan prawny po wejściu w życie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.
5.3 Monitoring pomieszczeń sanitarnych po konsultacjach ze związkiem zawodowym lub przedstawicielami pracowników
5.4 Ocena skutków dla ochrony danych a uprzednie konsultacje z przedstawicielami pracowników
5.4.1 Ocena skutków dla ochrony danych w zatrudnieniu
5.4.2 Ocena skutków dla ochrony danych a uprzednie konsultacje z przedstawicielami pracowników

Autorzy

dr Ewa Podgórska-Rakiel – Doktor nauk prawnych, specjalistka z zakresu zbiorowego prawa pracy i ochrony danych osobowych. Od 2003 r. współpracuje ze strukturami związkowymi jako ekspert prawny na poziomie krajowym i zagranicznym. Reprezentuje krajowe związki zawodowe na Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie oraz uczestniczy w pracach legislacyjnych, w tym przepisów unijnych w Brukseli. Przez kilka lat zdobywała wiedzę na temat standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy na szkoleniach MOP w Turynie. Zawodowo współpracuje również z Kancelarią prawną ze specjalizacją w prawie pracy. Posiada kilkaset godzin doświadczenia szkoleniowego.

 

Marcin Szlasa-Rokicki – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia HR oraz Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu oraz reprezentuje klientów przed sądami w sporach pracowniczych. Na co dzień współpracuje z renomowaną kancelarią prawną doradzając w zakresie prawa pracy oraz nowych technologii i ochrony prywatności.