Przetarg nieograniczony według nowej ustawy Pzp – krok po kroku

49,00  brutto (46,67  netto)

Julia Jarnicka, Marzena Jaworska, Agnieszka Matusiak, Dorota Grześkowiak-Strojek

21 maja 2020 r.

978-83-66161-23-8

miękka

188

Dostępny

E-book (pdf)

Autorzy:

Julia Jarnicka – adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wydziału Prawa Uniwersytetu Panthéon Assas w Paryżu

Marzena Jaworska – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa oraz Filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Białymstoku

Agnieszka Matusiak – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dorota Grześkowiak-Stojek – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego, w latach 2004–2007 arbiter z listy Prezesa UZP

Autorki wspólnie prowadzą JMGJ Kancelaria Prawna w Warszawie, której praktyka koncentruje się wokół prawa zamówień publicznych i dziedzin z nim powiązanych, w szczególności PPP, inwestycji infrastrukturalnych, kontraktów budowlanych, sektora energetycznego i obronnościowego oraz  prawa IT. Posiadają bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów przed KIO, sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym także w związku z prowadzeniem spraw spornych dotyczących realizacji zawartych umów oraz kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE. Są współautorkami komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, publikacji książkowych oraz licznych artykułów w czasopismach na temat zamówień publicznych.

Spis treści:

ZAGADNIENIA WSTĘPNE 

1. Informacje ogólne
2. Rodzaje zamówień
3. Definicja postępowania o udzielenie zamówienia
4. Kto przeprowadza przetarg?
5. Polityka zakupowa państwa

KROK I. PLANOWANIE POSTĘPOWAŃ 

1. Plan postępowań o udzielenie zamówień
2. Wstępne ogłoszenie informacyjne

KROK II. PRZYGOTOWANIE (SZACOWANIE I INNE CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE) 

1. Zasady udzielania zamówień publicznych
2. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania
3. Ustalenie rodzaju zamówienia
4. Szacowanie wartości zamówienia
5. Analiza potrzeb i wymagań
6. Konsultacje rynkowe

KROK III. DOBÓR I ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH NARZĘDZI DO KOMUNIKACJI W POSTĘPOWANIU 

1. Elektroniczna komunikacja w postępowaniu
2. Wyjątki
3. Odstąpienie od komunikacji elektronicznej
4. Zastosowanie środków komunikacji, które nie są ogólnie dostępne
5. Obowiązki informacyjne zamawiającego

KROK IV. OPRACOWANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Charakterystyka i istota specyfikacji warunków zamówienia
2. Treść i etapy opracowania poszczególnych elementów SWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
4. Warunki udziału w postępowaniu
5. Kryteria oceny ofert
6. Przygotowanie projektu umowy lub postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
7. Elementy obligatoryjne SWZ
8. Elementy fakultatywne SWZ
9. Elementy dodatkowe SWZ, nie wymienione w art. 134

KROK V. PRZEPROWADZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

1. Zakres stosowania przepisów Kodeksu cywilnego
2. Wszczęcie postępowania
3. Publikacja i dostęp do Specyfikacji Warunków Zamówienia
4. Wyjaśnienia SWZ
5. Zebranie wykonawców
6. Zmiana SWZ
7. Otwarcie ofert
8. Procedura badania i oceny ofert
9. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
10. Wykluczenie wykonawcy z postępowania
11. Ocena ofert w kryteriach
12. Aukcja elektroniczna
13. Wybór oferty najkorzystniejszej
14. Obowiązki informacyjne po wyborze oferty
15. Zakończenie postępowania
16. Zawarcie umowy
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
18. Uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy
19. Unieważnienie postępowania
20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21. Zawiadomienie wykonawców o kolejnym postępowaniu
22. Zwrot wykonawcom kosztów uczestnictwa w postępowaniu

KROK VI. DOKUMENTOWANIE I INNE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA 

1. Zwrot wadium
2. Zatrzymanie wadium
3. Protokół postępowania

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przetarg nieograniczony według nowej ustawy Pzp – krok po kroku”

Polecane dla Ciebie: