Promocja! Przedsprzedaż

Samooczyszczenie wykonawcy na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych – zagadnienia praktyczne

99,00  brutto (94,29  netto)

Paulina Sawicka, Agnieszka Gębka

Lipiec 2022 (planowana data wydania)

978-83-66161-46-7

miękka

Przedsprzedaż

Opis:

Kompendium wiedzy na temat przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz instytucji samooczyszczenia na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. W publikacji można znaleźć zarówno analizę aktualnego stanowiska przedstawicieli doktryny, Krajowej Izby Odwoławczej oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w kwestii oceny czy wobec wykonawcy istnieją przesłanki wykluczenia, jak również praktyczne wskazówki w jaki sposób uniknąć ryzyka wykluczenia z postępowania.

Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie regulacji krajowych i unijnych

3. Art. 108 ust. 1 pkt 1 -2, 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 – 3 nowej ustawy Pzp – karalność wykonawcy lub organów zarządzających wykonawcy

4. Pojęcie organów zarządzających w świetle prawa polskiego oraz wybranych krajów Unii Europejskiej – odmienności w zakresie organów zarządzających w przypadku przedsiębiorców zagranicznych. Przykładowe różnice

  1. Art. 108 ust. 1 pkt 3 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy Pzp – zaległości publiczno – prawne
  2. Art. 108 ust. 1 pkt 4 nowej ustawy Pzp – zmowa przetargowa

4. Znamiona zmowy przetargowej
5. Zmowa przetargowa a UOKiK
6. Zmowa przetargowa a przepisy prawa unijnego

  1. Art. 108 ust. 1 pkt 5 nowej ustawy Pzp – udział wykonawcy w przygotowaniu zamówienia
  2. Art. 109 ust. 1 pkt 4 nowej ustawy Pzp – wykonawca w upadłości lub likwidacji
  3. Art. 109 ust. 1 pkt 5 nowej ustawy Pzp – poważne naruszenie obowiązków zawodowych
  4. Art. 109 ust. 1 pkt 6 nowej ustawy Pzp – konflikt interesów
  5. Art. 109 ust. 1 pkt 7 nowej ustawy Pzp – rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
  6. Art. 109 ust. 1 pkt 8, 10 nowej ustawy Pzp – przedstawienie nieprawdziwych informacji
  7. Art. 109 ust. 1 pkt 9 nowej ustawy Pzp – wpływanie na wynik postępowania

7. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia na gruncie regulacji krajowych i unijnych

8. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia a orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

9. Okresy karencji

10. Procedura samooczyszczenia

  1. Cel i charakter instytucji;
  2. Elementy obligatoryjne samooczyszczenia;
  3. Samooczyszczenie w praktyce – analiza przypadków;
  4. Self – cleaning krok po kroku – przykłady działań zaradczych
  5. Przykładowe wzory dokumentów przydatnych dla udokumentowania dokonania samooczyszczenia
  6. Self – cleaning w orzecznictwie Krajowym i europejskim

Autorzy:

Paulina Sawicka – adwokat zajmujący się od ponad 10 lat tematyką zamówień publicznych, autor wielu publikacji związanych ze stosowaniem ustawy Pzp oraz realizacją zamówień współfinansowanych ze środków publicznych pochodzących z funduszy UE, współautor komentarza do nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod red. Witolda Jarzyńskiego

Agnieszka Gębka – adwokat, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich w Krakowie oraz w Warszawie, doradzając w sprawach cywilnych i gospodarczych. Od kilku lat stale obsługuje jedną z zagranicznych spółek z sektora budowlanego, świadcząc usługi z zakresu prawa zamówień publicznych. Interesuje się prawem cywilnym, prawem zamówień publicznych oraz prawem własności intelektualnej. W 2011 r. ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Samooczyszczenie wykonawcy na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych – zagadnienia praktyczne”

Polecane dla Ciebie: