Promocja!

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (według nowej ustawy Pzp)

99,00  brutto (94,29  netto)

Grzegorz Matejczuk, Magdalena Kulińska

24 sierpnia 2020 r.

978-83-66161-26-9

miękka

134

W magazynie

Opis książki:

Opis publikacji

Niniejsza publikacja stanowi kompleksową analizę środków ochrony prawnej według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. W opracowaniu przedstawiono kwestię ochrony prawnej w zamówieniach publicznych, omówiono funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej, przebiegu postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, prawa do sądu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaskarżenia orzeczenia sądu okręgowego wydanego wskutek rozpoznania skargi. Omówiono również kwestię dopuszczalności i wymogów formalnych odwołania do KIO oraz skargi do sądu okręgowego na orzeczenie KIO, kosztów postępowania, a także zabezpieczenia roszczeń.

Monografia przybliża najnowsze zmiany legislacyjne związane z przepisami dotyczącymi środków ochrony prawnej (Dział IX), stanowiącymi nieodzowny element polskiego systemu zamówień publicznych, umożliwiający obronę praw podmiotowych przez wykonawcę, ale również spełniający funkcję kontrolną.

Do kogo?

Publikacja adresowana jest do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, w szczególności do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Teoretyczne i praktyczne rozważania na temat środków ochrony prawnej mogą zainteresować również praktyków prawa specjalizujących się w prawie zamówień publicznych, a także pracowników administracji samorządowej i rządowej.  Publikacja może być szczególnie przydatna dla członków KIO oraz sędziów rozpoznających sprawy z zakresu zamówień publicznych.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Słowo wstępne

Wprowadzenie

 

ROZDZIAŁ 1 Ochrona prawna w systemie zamówień publicznych

Uwagi wstępne

  • Prawo do ochrony prawnej
  • Cywilnoprawna ochrona w systemie zamówień publicznych
  • Prawnokarna ochrona w systemie zamówień publicznych
  • Administracyjnoprawna ochrona w systemie zamówień publicznych

 

ROZDZIAŁ 2 Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Uwagi wstępne

2.1.       Rys historyczny – kształtowanie się systemu środków ochrony prawnej
w zamówieniach publicznych

2.2.       Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

2.3.       Skarga do sądu okręgowego

2.4.       Zastosowanie środków ochrony prawnej

 

ROZDZIAŁ 3 Krajowa Izba Odwoławcza

Uwagi wstępne

3.1. Charakter prawny Krajowej Izby Odwoławczej

3.2. Zadania Krajowej Izby Odwoławczej

3.3. Ustrój Krajowej Izby Odwoławczej

3.4. Kognicja Krajowej Izby Odwoławczej

 

ROZDZIAŁ 4 Postępowanie odwoławcze

Uwagi wstępne

4.1. Charakterystyka odwołania

4.2. Dopuszczalność wniesienia odwołania

4.3. Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania

4.4. Interes wnoszącego odwołanie

4.5. Rodzaje decyzji, od których przysługuje odwołanie

4.6. Termin na wniesienie odwołania

4.7. Wymogi formalne odwołania

4.8. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

4.9. Możliwość cofnięcia odwołania

4.10. Odpowiedź na odwołanie

4.11. Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego

4.12. Przystąpienie do postępowania odwoławczego

4.13. Odrzucenie odwołania

4.14. Dowody w postępowaniu odwoławczym

4.15. Rozpoznanie odwołania

4.16. Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą

4.17. Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

4.18. Protokół

4.19. Koszty postępowania odwoławczego oraz zasady ich ponoszenia

4.20. Zakaz zawarcia umowy

 

ROZDZIAŁ 5 Postępowanie skargowe

Uwagi wstępne

5.1. Charakterystyka skargi

5.2. Dopuszczalność wniesienia skargi

5.3. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi

5.4. Interes wnoszącego skargę

5.5. Rodzaje rozstrzygnięć podlegające zaskarżeniu

5.6. Termin na wniesienie skargi

5.7. Wymogi formalne skargi

5.8. Koszty postępowania skargowego oraz zasady ich ponoszenia

5.9. Rozpoznanie skargi

5.10. Rozprawa przed sądem okręgowym

5.11. Orzeczenia sądu okręgowego

5.12. Postępowanie zabezpieczające

5.13. Zaskarżalność orzeczeń sądu okręgowego

 

Podsumowanie

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Orzecznictwo

 

Autorzy:

Grzegorz Matejczuk – Adwokat w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy. Posiada kilkuletnie doświadczenie orzecznicze i procesowe, jako były członek Krajowej Izby Odwoławczej rozpoznający odwołania w sprawach dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentuje wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych, w tym w sprawach dotyczących sporów związanych z realizacją umów. Przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu pełnomocnika zamawiającego. Doradza, jako biegły, w skomplikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dotyczących sektora IT. Reprezentuje wykonawców i zamawiających w negocjacjach. Przeprowadza szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Przez wiele lat pełnił funkcję Z-cy Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zajmując się m.in. sprawami dotyczącymi prawa podatkowego, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, prawa gospodarczego, przekształceń własnościowych, usług, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ochrony konsumenta, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, prawa pocztowego, prawa telekomunikacyjnego, praw osób niepełnosprawnych.

Magdalena Kulińska – Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach prawo i administracja. Rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Obecnie zajmuje stanowisko kierownicze w jednostce zakupowej zamawiającego sektorowego świadczącego usługi z zakresu transportu kolejowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych zdobywane w renomowanych, warszawskich kancelariach prawnych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz prawa budowlanego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (według nowej ustawy Pzp)”

Polecane dla Ciebie: