Promocja! Przedsprzedaż

Sygnaliści – Praktyczny poradnik na temat funkcjonowania sygnalistów w organizacji

150,00  89,00  brutto (72,36  netto)

Rafał Hryniewicz, Krzysztof Krak

Przedsprzedaż (planowana data wydania: grudzień 2018 r.)

978-83-940694-7-6

E-book

Kategorie: , ,

Opis

Sygnaliści, czyli osoby zgłaszające w dobrej wierze nieprawidłowości w swojej organizacji, ciągle nie doczekali się w Polsce kompleksowej i powszechnej ochrony.  Wprowadzane od 2017 roku do polskiego porządku prawnego rozwiązania w tym zakresie, choć mają charakter cząstkowy i dotyczą głównie sektora finansowego, pokazują jednak kierunek zmian na korzyść sygnalistów. Niestety nie wynikają one z intencji polskiego ustawodawcy, lecz z unijnych dyrektyw, które muszą być zaimplementowane do polskiego systemu prawnego. Czy jednak same wymogi prawne zapewnią bezpieczeństwo sygnalistom, którzy są najskuteczniejszym „narzędziem” w walce z nieprawidłowościami? Doświadczenia europejskich państw, które wdrożyły prawną ochronę sygnalistów pokazują, że nie jest to w cale takie proste.

Książka pt. Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości? jest próbą zidentyfikowania tych elementów, które mogą być istotne dla skutecznego wdrożenia i funkcjonowania w organizacji systemu sygnalizowania nadużyć. Autorzy niniejszego opracowania starają się nie tylko przybliżyć czytelnikowi kim jest sygnalista w Polsce i jaki jest jego status prawny, ale także przedstawić praktyczny przewodnik po wdrażaniu systemu dla sygnalistów w organizacjach, które są prawnie zobowiązane do posiadania takiego systemu lub chcą świadomie i skutecznie zarządzać ryzykiem nadużyć przy pomocy sygnalistów.

Spis treści

Spis treści

1. Wstęp

2. Sygnalista – bohater, donosiciel, zawodowy samobójca?

2.1. Wyjaśnienie kim jest sygnalista (definicje).

2.2. Przykłady międzynarodowe.

2.3. Ryzyka związane z działalnością sygnalistów

3. Sygnalista w polskiej rzeczywistości prawnej

3.1. Sygnalista dzisiaj

3.1.1. Jakie przepisy w Polsce dotyczą sygnalistów oraz ich ochrony.

3.1.2. Obowiązki związane z budową systemów zgłaszania nadużyć.

3.2. Sygnalista jutro

3.2.1. Jakie projektowane przepisy i w jakim zakresie zmienią (rozszerzą) status sygnalisty i zakres jego ochrony.

4. System zgłaszania nadużyć jako element zarządzania ryzykiem w organizacji

4.1. Jaka jest rola oraz korzyści z działania w organizacji bezpiecznego dla sygnalistów systemu zgłaszania nieprawidłowości.

5. Jak zbudować, utrzymać system zgłaszania nadużyć?

5.1. Elementy decydujące o skuteczności systemów zgłaszania nieprawidłowości.

5.2. Wdrażanie systemu

5.2.1. Projektowanie systemu,

5.2.2. Angażowanie pracowników we wdrożenie,

5.2.3. Szkolenia,

5.2.4. Podział odpowiedzialności za system i nadzór nad nim.

5.3. Zarządzanie systemem

5.3.1. Obsługa zgłoszeń,

5.3.2. Proces decyzyjny,

5.3.3. Nadzór nad systemem,

5.3.4. Budowa etosu sygnalisty w organizacji.

6. Doskonalenie systemu

6.1. Modyfikacja systemu zgłaszania nadużyć, w tym systemu compliance w organizacji, szkolenia.

Podsumowanie

Literatura

 

Autorzy:

Rafał Hryniewicz – były funkcjonariusz Policji oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jako oficer pionu kryminalnego Policji przez lata zajmował się zwalczaniem różnego rodzaju przestępstw, w tym gospodarczych i korupcyjnych. W CBA zbudował profesjonalny wydział analityczny (analiza strategiczna, wywiadowcza i kryminalna), którym zarządzał przez kilka lat jako naczelnik wydziału. W 2012 roku, jako ekspert w ramach projektu unijnego doradzał jednej z zagranicznych służb specjalnych w zakresie budowy efektywnego pionu analitycznego. Po odejściu ze służby, w jednej ze spółek Skarbu Państwa odpowiedzialny był za obszar kontroli wewnętrznej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Od 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu E-nform Sp. z o.o., która oferuje nowoczesne rozwiązanie informatyczne dla sygnalistów. Certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny oraz audytor wewnętrzny w zakresie normy PN-EN ISO 9001:2015-10, a także prelegent i wykładowca m.in. z zakresu przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, whistleblowingu, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Krzysztof Krak – Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nadzorował zadania analityczne biura oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i całego systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił także funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji oraz prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.
Prelegent na wielu konferencjach i seminariach poświęconych problemowi zwalczania i zapobiegania korupcji oraz crime and intelligence analysis. w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka doradzał w zakresie rozwiązań przeciwdziałania nadużyciom oraz wdrażania systemów zarządzania antykorupcyjnego wg normy ISO 37001 oraz systemów compliance wg normy ISO 19600.