Promocja!

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

69,00  brutto (65,71  netto)

Daniel Konicz

21 maja 2019 r.

978-83-66161-09-2

E-book

Autor

Daniel Konicz – radca prawny, członek Krajowej Izby Odwoławczej i Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Z zamówieniami publicznymi związany od 2008 r.

Spis treści

Wstęp

1. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jawność umowy w sprawie zamówienia publicznego jako fundamenty systemu zamówień publicznych w Polsce 

1.1. Wprowadzenie

1.2. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1.3. Jawność umowy w sprawie zamówienia publicznego

2. Ograniczenia zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2.1. Zakres dopuszczalnego ograniczenia

2.2. Przykłady ograniczania zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przepisach Pzp

2.3. Tajemnica przedsiębiorstwa – uwagi ogólne

2.3.1. Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa krajowego i ustawodawstwa europejskiego
a) Rodzaje informacji mogących podlegać ochronie
b) Struktura informacji podlegających ochronie
c) Poufność chronionych informacji
d) Podejmowanie działań zmierzających do zachowania informacji w poufności

2.3.2. Tajemnica przedsiębiorstwa na gruncie innych aktów prawnych. Pojęcia pokrewne do tajemnicy przedsiębiorstwa. Przykłady innych informacji chronionych na podstawie przepisów prawa

2.3.3. Przykłady informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa
a) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia:
b) Wykaz dostaw/usług/robót budowlanych
c) Informacja z banku i polisa OC
d) Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny i elementy kalkulacji ceny oferty
e) Sposób (koncepcja) realizacji zamówienia

2.3.4. obowiązki wykonawcy związane z ochroną informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
a) Rys historyczny – cel i kierunek zmian przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie Pzp
b) Pojęcie „wykazania”
c) Moment zastrzeżenia informacji i wykazania jego zasadności w świetle przepisów Pzp
d) Przedmiot zastrzeżenia

2.3.5. Obowiązki zamawiającego – ocena skuteczności zastrzeżenia informacji z perspektywy zamawiającego i KIO

2.3.6. Konsekwencje nieskutecznego zastrzeżenia informacji

3. Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu odwoławczym 

3.1. Dopuszczalność zaskarżenia czynności oceny zasadności zastrzeżenia i termin na wniesienie odwołania

3.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w odwołaniu, pismach procesowych i dowodach składanych w toku postępowania odwoławczego

3.3. Jawność rozprawy i akt odwoławczych

3.4. Zakres zaskarżenia i konstrukcja zarzutów odwołania związanych z oceną zasadności zastrzeżenia

3.5. Sporządzenie uzasadnienia wyroku KIO zawierającego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

Podsumowanie 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych”

Polecane dla Ciebie: