Promocja!

Tryb podstawowy – krok po kroku

99,00  brutto (94,29  netto)

Edyta Pietras

24 grudnia 2021 r.

978-83-66161-52-8

miękka

108

W magazynie od 24 grudnia 2021 r.

Opis:

Książka pt. „Tryb podstawowy krok po kroku” to źródło wiedzy na temat tego w jaki sposób przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne od momentu planowania do zakończenia postępowania wraz z opisem czynności, jakie musi wykonać zamawiający po podpisaniu umowy.

Książka napisana została bardzo prostym językiem, zawiera wiele przykładów, które pozwolą zrozumieć zawiłe i trudne zagadnienia dotyczące Prawa zamówień publicznych.

W praktyce najczęściej stosowanym przez zamawiających jest Tryb podstawowy w postępowaniach tzw. Krajowych. Dlatego też książka będąca jednocześnie poradnikiem poprowadzi za rękę każdego zamawiającego przez proces udzielenia zamówienia publicznego we wskazanym trybie. Książka omawia również problemy, które pojawiają się na co dzień w praktyce udzielania zamówień publicznych.

Książka składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy poświęcony jest trudnej i skomplikowanej tematyce jaką jest planowanie, agregowanie oraz szacowanie wartości zamówienia. W rozdziale znajdziecie Państwo szczegółowy opis tego w jaki sposób należy interpretować przepisy ustawy Pzp w zakresie szacowania wartości zamówienia.

Rozdział kończy się podsumowaniem, w którym za pomocą dziesięciu przykładów wskazanych na obrazkach będziecie Państwo mogli ugruntować swoją wiedzę w zakresie szacowania dostaw usług oraz robót budowlanych.

Drugi i trzeci rozdział opisuje krok po kroku w jaki sposób przeprowadzić postępowanie w Trybie podstawowym z fakultatywnymi i obligatoryjnymi negocjacjami. Ponadto, szczegółowo poruszone zostały między innymi tematy dotyczące: żądania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia w zakresie art. 108 oraz 109 ustawy Pzp , ze wskazaniem jakich dokumentów może żądać zamawiający w odniesieniu do każdej z przesłanek, opisanie najczęstszych wątpliwości zamawiających dotyczących ofert dodatkowych w trybie podstawowym w wariancie II jak również schemat postępowania dla trybu z obligatoryjnymi negocjacjami.

W czwartym rozdziale zawarte został tematy, które w dalszym ciągu budzą wątpliwości wielu zamawiających między innymi: wskazanie na przykładach na czym polega zasada efektywności ekonomicznej, wskazanie różnicy między dokumentami wystawionymi przez upoważnione podmioty i nieupoważnione podmioty.

Książka dedykowana jest dla wszystkich osób które udzielają zamówień publicznych na dostawy, usługi czy roboty budowlane, jak również dla tych osób, które dopiero zamierzają rozpocząć przygodę z zamówieniami publicznymi. Książka może być również cennym źródłem wiedzy dla wykonawców.

Spis treści:

PRZEDMOWA

WPROWADZENIE 

ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE, AGREGOWANIE I SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

1. Planowanie zamówień publicznych

2. Agregowanie zamówień publicznych, niezwykle istotna czynność
mająca wpływ na prawidłowe szacowanie wartości zamówienia w każdej jednostce zobowiązanej do stosowania Ustawy Pzp.

3. Szacowanie wartości zamówienia w ramach kilku jednostek organizacyjnych zamawiającego

4. Szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji oraz wznowień

5. Szacowanie wartości zamówienia w kontekście rażąco niskiej ceny

6. Agregowanie zamówień publicznych na obrazkach

ROZDZIAŁ II. TRYB PODSTAWOWY

WARIANT I ORAZ WARIANT II 
1. Tryb podstawowy bez negocjacji a wariant z możliwością negocjacji
– ogólne spostrzeżenia na temat stosowania obu trybów

2. Możliwość żądania podmiotowych środków dowodowych dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

3. Badanie i ocena ofert w tym ofert częściowych

4. Oferty dodatkowe w trybie podstawowym w wariancie II z możliwością negocjacji – ogólne spostrzeżenia

5. Schemat postępowania przy zastosowaniu trybu podstawowego
bez negocjacji oraz z możliwością negocjacji

6. SWZ jako podstawowy dokument tworzony przez zamawiających
w trybie podstawowym w wariancie I oraz II

ROZDZIAŁ III. TRYB PODSTAWOWY Z OBLIGATORYJNYMI NEGOCJACJAMI – WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TRYBU

1. Tryb podstawowy z obligatoryjnymi negocjacjami – wskazanie
możliwości zastosowania trybu

2. Opis potrzeb i wymagań (OPIW) jako dokument, który zostanie
doprecyzowany po przeprowadzonych negocjacjach

3. Schemat postępowania dla trybu z obligatoryjnymi negocjacjami

ROZDZIAŁ IV. WYBRANE ZAGADNIENIA 

1. Oświadczenie z art. 56 ust. 1 oraz 56 ust.2 ustawy Pzp

2. Nowa zasada efektywności ekonomicznej

3. Podmiot udostępniający zasoby oraz Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia

4. Dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty i nieupoważnione podmioty

5. Nowe obowiązki sprawozdawcze zamawiającego

O autorce:

Edyta Pietras. Od 16 lat nieprzerwanie zawodowo związana jest z zamówieniami publicznymi pracując zarówno dla zamawiających jak również wykonawców. Jest autorką licznych publikacji poświęconych tematyce zamówień publicznych, prowadzi szkolenia. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Tryb podstawowy – krok po kroku”

Polecane dla Ciebie: