Promocja!

Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych (według nowej ustawy Pzp)

99,00  brutto (94,29  netto)

Katarzyna Zadykowicz-Sokół, Anna Onopiuk

22 marca 2021 r.

978-83-66161-27-6

miękka

412

W magazynie

Spis treści:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
  • Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia
   • Dokumentacja projektowa
   • Program funkcjonalno-użytkowy
   • Problematyka robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych
  • Specyfikacja warunków zamówienia.
   • zamówienia klasyczne podprogowe
   • zamówienia klasyczne o wartości powyżej progów unijnych.
  • Przeprowadzenie postępowania.
   • Tryb podstawowy
   • Zamówienia o wartości powyżej progów unijnych.
   • Zamówienia bagatelne (na remonty).
  • Postępowanie odwoławcze – specyfika zamówień na roboty budowlane.

 

 1. Realizacja zamówienia o roboty budowlane (wykonywanie umowy o roboty budowlane).
  • Zakres stosowania przepisów KC do umowy o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
  • Definicja umowy o roboty budowlane oraz zakres przedmiotowy.
  • Forma umowy o roboty budowlane.
  • Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane.
  • Odbiór robót budowlanych.
  • Wynagrodzenie za roboty budowlane.
  • Gwarancja zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane.
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane.
  • Odstąpienie od umowy o roboty budowlane
  • Kary umowne
  • Zmiana umowy o roboty budowlane
   • Umowne podstawy zmiany umowy.
   • Ustawowe podstawy zmiany umowy.
   • Waloryzacja wynagrodzenia

 

 1. Podwykonawstwo w robotach budowlanych.
  • Podwykonawstwo według ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Podwykonawstwo w KC.

 

 1. Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane.
  • Rękojmia.
  • Gwarancja

O książce:

Przedmiotowa publikacja będzie przedstawiać szczegółowe omówienie problematyki udzielania zamówienia na roboty budowlane na podstawie nowej ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczących umowy o roboty budowlane, a także rękojmi i gwarancji

W publikacji zostaną szczegółowo omówione zagadnienia dotyczące umowy o roboty budowlane (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i różnic prawnych determinowanych przez regulacje prawa zamówień publicznych), poczynając od momentu przygotowania i udzielenia zamówienia na roboty budowlane, aż do upływu okresu rękojmi i gwarancji, a także praktyczne problemy uczestników procesu inwestycyjnego, z którymi stykają się na wszystkich etapach realizacji zamówienia publicznego na roboty budowalne.

Prezentowana publikacja skierowana jest przede wszystkim do praktyków przygotowujących, w imieniu zamawiających, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz do pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, realizujących roboty budowlane na podstawie umowy, zawartej w reżimie prawa zamówień publicznych.

Książka zawiera aktualny stan prawny, uwzględniający  4 nowelizacji ustawy Pzp, wprowadzone na mocy:

 1. ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288).
 2. ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492) – zmiany w zakresie nowej ustawy Pzp.
 3. ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517).
 4. ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2275).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych (według nowej ustawy Pzp)”

Polecane dla Ciebie: