Promocja!

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (według nowej ustawy Pzp)

89,00  brutto (84,76  netto)

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

2 lutego 2020 r.

978-83-66161-29-0

E-book

Opis książki:

Przedmiotem publikacji jest problematyka udzielania zamówień na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi, które na mocy postanowień dyrektyw, są wyłączone z ich zakresu. Zakres obejmuje omówienie stanu prawnego obowiązującego obecnie jak i stanu prawnego, który zaistnieje po wejściu w życie uchwalonej w dniu 11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych. Publikacja obejmuje nie tylko porównanie przepisów ale porusza kwestie praktyczne, istotne przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie tego rodzaju zamówień – od momentu przygotowania postępowania, poprzez wybór trybu – po ewentualne postępowania odwoławcze. Uwzględniony został w niej również problem udzielania tego rodzaju zamówień w sytuacji objęcia ich finansowaniem z budżetu UE, w tym omówienie stosowanego powszechnie przez instytucje zarządzające obowiązku uwzględniania przez zamawiających będących beneficjentami środków unijnych aspektów i klauzul społecznych. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków – zawiera bowiem omówienie poszczególnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia z punktu widzenia zamawiającego ze wskazaniem właściwego orzecznictwa administracji jak i sądów.

Spis treści:

Rozdział 1.

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zakres przedmiotowy.

1.1. Usługi społeczne

1.2. Inne szczególne usługi

1.3. Zarys historyczny – od usługi niepriorytetowych po usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Rozdział 2.

Usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości nie przekraczającej progu 750 000 euro.

2.1. Zamówienia bagatelne na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

2.2. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości nieprzekraczającej progu 750 000 euro.

2.2.1. Stosowanie przepisów ustawy dotyczących zamówień klasycznych o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne do zamówień nieprzekraczających progu 750 000 euro.

2.3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.3.1. Szacowanie wartości zamówienia.

2.3.2. Komisja przetargowa

2.3.4. Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.3.5. Przygotowanie dokumentów postępowania.

2.4. Tryby udzielania zamówienia.

2.5. Badanie  i ocena ofert.

2.6. Wybór oferty najkorzystniejszej oraz zawarcie umowy.

2.7. Środki ochrony prawnej.

2.8. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi objęte dofinansowaniem z budżetu UE.

 

 

Rozdział 3.

Usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczającej próg 750 000 euro.

3.1. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczającej próg 750 000 euro.

3.1.1. Stosowanie przepisów ustawy dotyczących zamówień klasycznych o wartości szacunkowej równej lub wyższej od progów unijnych do zamówień przekraczających próg 750 000 euro.

3.2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.2..1. Szacowanie wartości zamówienia.

3.2.2. Komisja przetargowa

3.2.3. Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.2.4.. Przygotowanie dokumentów postępowania.

3.3. Tryby udzielania zamówienia.

3.4.. Badanie  i ocena ofert.

3.5. Wybór oferty najkorzystniejszej oraz zawarcie umowy.

3.6. Środki ochrony prawnej.

3.7. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi objęte dofinansowaniem z budżetu UE.

 

Rozdział 4.

Klauzule społeczne oraz aspekty społeczne w postępowaniach mających za przedmiot usługi społeczne lub inne szczególne usługi.

4.1. Klauzule społeczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

4.2. Zasady uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w tym w zakresie kryteriów oceny ofert.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (według nowej ustawy Pzp)”

Polecane dla Ciebie: