Promocja!

Zamówienia publiczne na roboty budowlane według nowej ustawy Pzp

99,00  brutto (94,29  netto)

Michał Sękowski, Paweł Rożyński, Marta Lipińska

26 lipca 2021 r.

978-83-66161-51-1

miękka

244

W magazynie

Opis:

Publikacja stanowi kompleksową analizę problematyki zamówień publicznych na roboty budowlane w odniesieniu do nowego brzmienia ustawy Prawo zamówień publicznych. Jej celem jest ułatwienie przeprowadzenia i realizacji zamówień o roboty budowlane. Opracowanie uwzględnia rzeczywiste potrzeby uczestników procesu budowlanego i omawia nowe prawo zamówień publicznych. Autorzy objaśniają najbardziej skomplikowane aspekty zamówień publicznych na roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem nowowprowadzonych obowiązków zamawiających i wykonawców. Każdy z rozdziałów zawiera analizę przepisów nowego prawa zamówień publicznych z wyróżnieniem różnic wprowadzonych nową ustawą, omówienie rekomendowanych rozwiązań, najczęstszych błędów oraz tezy z orzecznictwa. Publikacja skierowana jest do praktyków: wykonawców składających oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, pracowników działów zamówień publicznych na co dzień przygotowujących dokumentację postępowania oraz osób merytorycznych przygotowujących opis przedmiotu zamówienia oraz warunki umów.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
3. Środki ochrony prawnej w zamówieniach na roboty budowlane
4. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
5. Umowa na roboty budowlane
6. Ustawowe i umowne przesłanki zmiany umowy o roboty budowlane
7. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy i podwykonawcy
8. Podwykonawcy w zamówieniach na roboty budowlane
9. Rękojmia i gwarancja
10. Zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane

O autorach:

r.pr. Michał Sękowski – Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie zamówień publicznych. W szczególności zajmuje się obsługą prawną klientów w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na każdym etapie realizacji inwestycji. Doradzał w przygotowaniu warunków umów na roboty budowlane opartych na warunkach kontraktowych FIDIC oraz umów „klasycznych” współpracując z zamawiającymi z sektora publicznego i prywatnego. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sadami powszechnymi.
 
Paweł Rożyński – Specjalizuje się doradztwie prawnym w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i w trakcie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Doradzał w postępowaniach w zakresie między innymi budowy infrastruktury kolejowej oraz teleinformatycznej, usług i dostaw informatycznych, medycznych, pocztowych, telekomunikacyjnych, a także obsługi radia i telewizji, organizacji imprez masowych, działalności lotnisk czy uczelni wyższych. Ma doświadczenie w wieloletniej współpracy z tzw. zamawiającymi sektorowymi. Ponad stukrotnie reprezentował wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 
r.pr. Marta Lipińska – Specjalizuje się postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym. Zajmuje się doradztwem w sprawach związanych z realizacją inwestycji od etapu przygotowania dokumentacji przetargowej do ostatecznego rozliczenia inwestycji z wykonawcą. Doradza w zakresie sporów z podwykonawcami robót budowlanych. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów na roboty budowlane, prace projektowe i nadzór inwestorski.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zamówienia publiczne na roboty budowlane według nowej ustawy Pzp”

Polecane dla Ciebie: