Promocja!

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (według nowej ustawy Pzp)

99,00  brutto (94,29  netto)

Marcin Szaładziński

16 marca 2021 r.

978-83-66161-33-7

E-book

Autor

Marcin Szaładziński – Specjalista w zakresie zamówień publicznych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji – kierunek Prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalizuje się w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Ekspert krajowy w ramach Defence Procurement Expert Group przy Komisji Europejskiej oraz Defence Acqisition Expert Network przy Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency). Autor lub współautor wielu opracowań i regulacji związanych z zamówieniami publicznymi. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy związanej z zamówieniami publicznymi, w tym w szczególności zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Aktualnie główny specjalista w kierownictwie w wyspecjalizowanej jednostce zakupowej resortu obrony narodowej – Inspektoracie Uzbrojenia.

Spis treści:

1) Przedmowa
2) Zasady udzielania zamówień publicznych i progi stosowania ustawy
3) Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy
4) Zamawiający
5) Wykonawca
6) Podwykonawca i podwykonawstwo
7) Wstępne konsultacje rynkowe i czynności przed postępowaniem
8) Przygotowanie postępowania
a) ustalanie szacunkowej wartości zamówienia
b) opis przedmiotu zamówienia
c) przygotowanie dokumentów postępowania
d) bezpieczeństwo dostaw i informacji
e) aspekty finansowe zamówienia (wadium, zabezpieczenie, zaliczka)
f) aspekty społeczne
9) Obowiązki kierownika zamawiającego, komisji przetargowej oraz innych osób w postępowaniu
10) Zasady porozumiewania się z wykonawcami
11) Ogłoszenia w postepowaniu
12) Wybór trybu postępowania
13) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
a) przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu ograniczonego
b) przeprowadzenie postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem
c) przeprowadzenie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego
d) przeprowadzenie postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia
e) przeprowadzenie postępowania w trybie z wolnej ręki
14) Kryteria oceny ofert
15) Warunki udziału w postępowaniu
16) Przesłanki wykluczenia wykonawcy
17) Przesłanki odrzucenia oferty
18) Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe
19) Przygotowanie, składanie i ocena ofert
20) Umowa w sprawie zamówienia i jej zmiany
21) Unieważnienie postępowania
22) Środki odwoławcze w postępowaniu i pozasądowe rozwiązywanie sporów
23) Obowiązki sprawozdawcze w postępowaniu

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (według nowej ustawy Pzp)”

Polecane dla Ciebie: