Promocja!

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

120,00  39,00  brutto (37,14  netto)

Piotr Schmidt, Natalia Miłostan

5 marca 2019 r.

978-83-66161-05-4

E-book

265

Opis książki

Publikacja stanowi kompleksową analizę problematyki zamówień publicznych udzielanych przez instytucje kultury. Specyfika funkcjonowania instytucji kultury jest na tyle charakterystyczna, że i zakupy przez nie realizowane rządzą się swoimi odmiennymi od standardowych regułami. W niniejszej publikacji autorzy objaśniają najbardziej skomplikowane aspekty zamówień publicznych realizowanych w instytucjach kultury. Szczególny nacisk został położony na kwestie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również obowiązków ciążących na kierowniku zamawiającego. Co więcej autorzy wyjaśniają tak skomplikowane zagadnienia, jak planowanie zamówień publicznych czy też stosowanie włączeń stosowania ustawy pzp, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień kulturalnych, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp oraz zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane przez instytucje kultury. Publikacja stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy dla pracowników instytucji kultury, zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. System zamówień publicznych w Polsce
a. Zamówienie publiczne
b. Zamawiający
– przesłanki podmiotowe wyodrębnienia Zamawiającego
– przesłanki przedmiotowe wyodrębnienia Zamawiającego
c. Wykonawca

3. Instytucja kultury jako Zamawiający
a.Pojęcie kultury
b.Pojęcie instytucji kultury
c.Rodzaje Instytucji kultury
d.Ustrój instytucji kultury
– Działalność kulturalna – zakres i definicja
– Organizatorzy Instytucji kultury
– Organy instytucji kultury
– Załoga instytucji kultury

4.Instytucja kultury jako dysponent środków publicznych
a.Obowiązek stosowania PZP
b.Dyscyplina finansów publicznych
c.Regulacje unijne w wydatkowaniu środków publicznych
d.Barter a zamówienia publiczne

5.Planowanie zamówień publicznych w instytucjach kultury
a.Planowanie budżetowe
b.Plan artystyczny instytucji kultury a planowanie budżetowe
c.Obowiązek sporządzania planu zamówień
d.Plan zamówień a dotacji podmiotowe i przedmiotowe

6.Wydatkowanie środków publicznych przez instytucje kultury w oparciu o wyłączenia stosowania ustawy PZP Zamówienia publiczne wyłączone z reżimu stosowania ustawy PZP
a.Szczególne kategorie włączeń stosowania ustawy PZP
– Zamówienia publiczne na podstawie art. 4.8
– Zamówienia w zakresie najmu nieruchomości w kontekście funkcjonowania instytucji kultury
– Usługi prawne w instytucjach kultury w kontekście stosowania ustawy PZP
b. Zamówienia kulturalne

7.Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w instytucji kultury
a.Szacowanie wartości zamówienia na usługi artystyczne
b.Przygotowanie OPZ
– działalność artystyczna
– działalność bieżąca
c.Uwzględnienie uwarunkowań związanych z przedmiotem działalności

8.Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro w instytucjach kultury
a.Przetarg nieograniczony w instytucji kultury
b.Zamówienie z wolnej ręki w instytucji kultury – zakupy instrumentów
c.Tryby negocjacyjne
d.Kryteria oceny ofert
– cena lub koszt jako kryterium oceny ofert
– pozacenowe kryteria oceny ofert stosowane przez instytucje kultury

9.Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w instytucjach kultury

10.Odpowiedzialność za naruszenia ustawy PZP
a.Odpowiedzialność Dyrektora Instytucji
b.Odpowiedzialność Głównego Księgowego
c.Odpowiedzialność innych osób biorących udział w czynnościach udzielenia zamówienia.

11.Wewnętrzna dokumentacja zamówień publicznych w instytucji kultury
a.Regulaminy w działalności instytucji kultury
b.Rejestry zamówień a centralny rejestr umów

Autorzy

dr Piotr Schmidt – Absolwent studiów na kierunku administracja na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od ponad dziesięciu lat zawodowo zajmuje się prawem zamówień publicznych po stronie zamawiającego i wykonawców. Przeprowadził niezliczoną liczbę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących różnych dziedzin. Od 2014 roku zajmuje się również prawem ochrony danych osobowych. Jest Inspektorem Ochrony Danych w dwóch wiodących, dolnośląskich instytucjach kultury – Narodowym Forum Muzyki i Operze Wrocławskiej.

Natalia Miłostan –  Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja, dodatkowo ukończyła Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych. Od roku 2015 r. pracuje w instytucji publicznej, gdzie zajmuje się zamówieniami publicznymi, procesem pozyskiwania i rozliczania dotacji inwestycyjnych zarówno ze środków krajowych jak i unijnych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zamówienia publiczne w instytucjach kultury”