Promocja!

Zamówienia publiczne w sektorze medycznym – Praktyczny poradnik

149,00  69,00  brutto (65,71  netto)

Andrzej Łukaszewicz, Paulina Szagun – Kądziorska

3 lipca 2019 r.

978-83-66161-07-8

E-book

319

Opis książki

Publikacja obejmuje najistotniejsze zagadnienia w tematyce zamówień publicznych oraz konkursów, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w z sektorze służby zdrowia.

Zadaniem publikacji jest wyposażenie uczestników rynku zamówień publicznych w narzędzie wskazujące w sposób jasny i transparenty zasady przygotowywania i prowadzenia procedur przetargowych oraz konkursowych  charakterystycznych dla podmiotów świadczących usługi medyczne.

Publikacja skierowana jest do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem procedur przetargowych i konkursowych dla zamawiających z sektora służby zdrowia. Publikacja stanowi także źródło informacji dla wykonawców, przedsiębiorców biorących udział w procedurach przetargowych ubiegając się o zamówienie publiczne. Odrębną grupę odbiorców stanowić będą studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych w dziedzinie zamówień publicznych oraz  zarządzania podmiotami służby zdrowia.

Spis treści

1. Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych jako zamawiających

 • ustawa o działalności leczniczej
 • ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawa prawo zamówień publicznych

2. Plan zamówień zamawiającego

 • zamówienia podprogowe planowane / nieplanowane
 • agregacja zamówień po nowelizacji

3. Metody szacowania wartości zamówienia

 • dostawy jednorazowe , powtarzające się okresowo
 • roboty budowlane – model klasyczny / zaprojektuj i wybuduj

4. Zasady przygotowania opisu przedmiotu zamówienia

 • dostawy sprzętu medycznego
 • dostawy farmaceutyków
 • dostawa ambulansów sanitarnych
 • usługi utrzymywania czystości wraz z dezynfekcją
 • usługa przeglądu i serwisu  sprzętu medycznego
 • usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych

5. Zasady opisu przedmiotu zamówienia w robotach budowlanych

 • remont oddziału szpitalnego

6. Konkurs o świadczenie usług medycznych – zasady udzielania zamówienia

 • zasady konkursowe
 • komisja konkursowa

7. Dobór warunków udziału w postępowaniu

 • warunki udziału w postepowaniu
 • kryteria oceny ofert
 • tryby podstawowe
 • zamówienia z wolnej ręki

8. Aspekty informatyzacji systemu zamówień publicznych

9. Przebieg postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

 • czynności w postępowaniu
 • praca komisji przetargowej
 • zasady konwalidacji ofert przetargowych
 • wybór oferty najkorzystniejszej

10. Umowa o zamówienie publiczne, monitorowanie umów

 • systemy zarządzania jakością ISO 9001 a zamówienia publiczne

11. Sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień publicznych

12. Dokumentowanie procedur zamówienia publicznego

14. Wzorcowe dokumenty

 • regulamin konkursowy
 • umowa dostawy sprzętu medycznego
 • umowa serwisu sprzętu medycznego.

Autorzy

Andrzej Łukaszewicz – Od 1998 r. zajmuje się  zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych w tym obsługa podmiotów leczniczych. Prowadzenie , kontrola i koordynacja postępowań przetargowych dla podmiotów leczniczych . Ukończone studia podyplomowe – Zarzadzanie zasobami w podmiotach leczniczych – WSG Bydgoszcz. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców. Publikuje licznie  jako autor lub  współautor  z zakresu zamówień publicznych zarówno w czasopismach branżowych jak i publikacje książkowe. Na stała współpracuje z wydawnictwem Wiedza i Praktyka, Portal Zamówień Publicznych, wydawnictwem MUST READ MEDIA oraz PRESSCOM. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Toruniu oraz  Bydgoszczy  ( Zamówienia publiczne ). Od 2007 r. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych kierowane do przedstawicieli zamawiających, wykonawców jak i instytucji kontrolnych. Ukończył studia doktoranckie na Politechnice Poznańskiej – Wydziału Inżynierii Zarządzania. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (Grupa Legislacyjna). Na stałe współpracuje z Wielkopolską Grupą Prawniczą oraz  Kancelarią Prawną Nieruchomości & Proces Budowlany.

Paulina Szagun – Kądziorska – Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończone Studia podyplomowe z zakresu Zamówień publicznych – UAM Poznań  oraz studia podyplomowe – Zarzadzanie zasobami w podmiotach leczniczych – WSG Bydgoszcz. Od 2013 roku  zajmuje się prowadzeniem i koordynacją   procedur  przetargowych dla podmiotów służby zdrowia  w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych  realizowanych zarówno ze środków krajowych jak i unijnych.  Szczególnym przedmiotem zainteresowania jest dokumentowanie postępowań , analiza interpretacji przepisów dotyczących krajowego systemu zamówień publicznych oraz systemy jakości wprowadzane w obiektach służby zdrowia normy ISO 9001 oraz 14001.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zamówienia publiczne w sektorze medycznym – Praktyczny poradnik”