Promocja!

Kontraktowanie w budownictwie – Prawo, praktyka i zarządzanie

199,00  49,00  brutto (46,67  netto)

Michał Skorupski

10 grudnia 2018 r.

978-83-940694-8-3

E-book

208

Opis

Książka przeznaczona jest zarówno dla zamawiających, wykonawców i osób zarządzających kontraktami. Ma być pomocna w konstruowaniu umowy, analizie ryzyka oraz być wskazówką dla inżynierów kontraktów czy rozjemców przy rozstrzyganiu o ważnych sprawach kontraktu. W Polsce do tej pory zajmowaliśmy się kwestią umów budowlanych prawie wyłącznie w aspekcie prawnym, pomijając aspekt ekonomiczny i zarządczy. Wiele napisano o rzekomej niezgodności uznanych standardów umów z prawem budowlanym czy regulacjami zamówień publicznych (co kwestionuję). W tej książce nie stosuję podziału na zamówienia publiczne i pozostałe, gdyż jestem głęboko przekonany, że reguły zamawiania i budowania nie zależą od podlegania reżimowi ustawy o finansach publicznych czy prawa zamówień publicznych. Wymagania ustawowe są jednak w książce opisane w poszczególnych rozdziałach ze stosownym komentarzem.

Książka ta łączy wiedzę prawną i ekonomiczną z praktyką prowadzenia budowy. Wiele zagadnień było przedmiotem osobnych debat. Jednakże problem kontraktowania w budownictwie polega na tym, że umowy przedprojektowe, projektowe, realizacyjne i doradcze muszą zostać do siebie dopasowane i zaprojektowane tak i łącznie działać jak sprawny mechanizm. Błąd popełniony w zlecaniu inwentaryzacji za kilkadziesiąt tysięcy złotych może skutkować roszczeniami na setki milionów. Pokazałem zatem wpływ przyjmowanych założeń i rozwiązań umownych na późniejsze etapy realizacji i rozliczenia.

Spis treści

Spis treści

Wstęp. Odbiorcy i cel publikacji

1. Podstawy procesu budowlanego

1.1 Fazy procesu inwestycyjnego i ich znaczenie

1.2 Istotne zagadnienia umów budowlanych i spory na ich tle

2. Modele realizacji inwestycji

2.1 Ujęcie historyczne

2.2 Generalne wykonawstwo z rozliczeniem ryczałtowym

2.3 Generalne wykonawstwo z rozliczeniem obmiarowym

2.4 Generalne wykonawstwo z projektowaniem

2.5 Dostawa, projektowanie i budowa pod klucz

2.6 Kontraktowanie wielu wykonawców z rozliczeniem ryczałtowym

2.7 Kontraktowanie pakietów robót koszt plus marża

2.8 Generalny wykonawca i nominowani podwykonawcy

2.9 Rozliczenie typu Target Cost

3. Umowy w budownictwie 

3.1 Zależności miedzy podmiotami inwestycji

3.2 Umowy o prace przedprojektowe

3.3 Umowy o projektowanie

3.4 Umowy o roboty i roboty z projektowaniem

3.5 Umowy o nadzór

3.6 Umowy o zarządzanie

3.7 Umowy o dostawy

3.8 Umowy podwykonawcze

3.9 Umowy o mediację, rozjemstwo

3.10 Umowy licencyjne

4. Istotne elementy kontraktu budowlanego

4.1. Podział odpowiedzialności i ryzyka

4.2 Zakres. Obowiązki wykonawcy

4.3. Obowiązki inwestora (zamawiającego). Opis przedmiotu zamówienia

4.4 Sposób rozstrzygania o obowiązkach stron

4.5 Termin i harmonogram

4.6. Wynagrodzenie i sposoby płatności

4.7. Współdziałanie

4.8. Odbiory i użytkowanie

4.9. Ubezpieczenie

4.10 Zobowiązania gwarancyjne

4.11. Zabezpieczenie wykonania i zabezpieczenie płatności

4.12 Zmiany

4.13. Rozstrzyganie sporów

4.14. Rozliczenie końcowe

5. Zmiana umowy a zmiana w ramach umowy

6, Rozliczenia umów

6.1 Podstawy rozliczenia

6.2. Przedmiar i specyfikacja.

6.3. Rozliczenie w oparciu o kamienie milowe

6.4. Rozliczenie zmian.

6.5. Czynniki cenotwórcze

6.6 Koszty w budownictwie w zależności od modelu działania wykonawcy

6.7. Koszt bezpośredni

6.8 Koszty pośrednie

6.9. Koszty ogólnego zarządu, koszty centrali

6.10. Koszty w zależności od czasu

7. Harmonogram

7.1. Planowanie

7.2. Znaczenie harmonogramu dla stron

7.3  Aktualizacje harmonogramu

7.4. Metody analiz harmonogramowych

8. Inżynier a zarządzający projektem

9. Mediacja, rozjemstwo i arbitraż

9.1. Znaczenie szybkiego rozstrzygnięcia

9.2. Reguły niezależności i obiektywizmu

9.3. Istotne klauzule w rozjemstwie i arbitrażu

10. Wzory i standardy kontraktowania. Polskie przepisy i praktyka

10.1 FIDIC

10.2 VOB

10.3 ECC

10.4 JCT

10.5 Inne wzory stosowane w świecie

11. Umowa, specyfikacja a warunki przetargu.

12. Podsumowanie

Autor

Michał Skorupski – 22 lata doświadczenia w planowaniu, przygotowaniu, kontraktowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji budowlanych w Polsce i zagranicą, zarówno w zamówieniach publicznych jak prywatnych. Prowadził m.in.. Budowę autostrady A2 odc. A, budowę fabryki chemicznej dla inwestora duńskiego pod Poznaniem, budowę fabryki przemysłu lekkiego w Pruszczu Gdańskim, budowę parku naukowo-technologicznego w Puławach, budowę hotelu apartamentowego w Warszawie. Interesuje się zwłaszcza kwestiami organizacji współpracy stron inwestycji, rozliczeń, wprowadzania zmian, roszczeń i sporów. Doradzał w tym zakresie Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad w latach 2004 – 2007 w ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wszystkie inwestycje zostały pomyślnie zakończone i uniknięto eskalacji sporów, jaka cechowała branżę drogową w następnej perspektywie unijnej. Od wielu lat doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w kwestii zabezpieczenia interesów ekonomicznych w kontrakcie budowlanym. Prowadził i aktywnie uczestniczył w sprawach przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej – zarówno jako pełnomocnik jak i doradca techniczny poszczególnych stron. Uczestniczył w zarządzaniu kontraktami o wartości ponad 20 miliardów złotych. Jest autorem ponad 20 publikacji z zakresu umów budowlanych, roszczeń, zmian, wycen i prowadzenia inwestycji.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kontraktowanie w budownictwie – Prawo, praktyka i zarządzanie”

Możesz lubić także…