Promocja!

Kary umowne. Praktyczny poradnik

49,00  brutto (46,67  netto)

Krzysztof Kwaśniewicz, Aleksandra Płudowska

11 września 2018 r.

978-83-940694-5-2

E-book

Opis

Książka jest przewodnikiem po instytucji kary umownej. Czytelnik znajdzie w niej zarówno niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i wiele ciekawych porad i przykładów z praktyki.

Publikacja przeznaczona jest dla:

– praktyków,

– prawników,

– urzędników,

którzy mają na co dzień doczynienia z instytucją kary umownej.

Książka szczególnie przyda się wszystkim uczestnikom rynku zamówień publicznych (wykonawcom i zamawiającym).

 

Spis treści

Część I – Kary umowne w obrocie cywilnym

1. Pojęcie kary umownej.

2. Funkcje kary umownej.

3. Zamiar zabezpieczenia określonych interesów Zamawiającego a zastrzeżenie kary umownej.

4. Zobowiązania najczęściej zabezpieczane karą umowną :

– Zobowiązania terminowe

– Zobowiązania jakościowe

– Specyficzne zobowiązania

– Kara umowna z tytułu niewykonania zobowiązania – odstąpienia od umowy.

– Zobowiązania  z tytułu gwarancji i rękojmi

5. Poprawne sformułowanie zapisu o karze umownej.

6. Wysokość kary umownej.

7. Wymagalność kary umownej.

8. Przelew wierzytelności z tytułu kary umownej.

9. Potrącenie kary umownej.

10. Przedawnienie roszczenia o zapłatę kary umownej.

11. Miarkowanie kary umownej.

– Uwagi ogólne.

– Najczęstsze błędy i obawy.

– Wniosek o miarkowanie.

– Przesłanki miarkowania.

– Miarkowanie kary umownej a szkoda.

– Koszty procesu w sprawie w której orzeczono o miarkowaniu.

Część II – Kary umowne w zamówieniach publicznych

12. Specyfika kary umownej w systemie zamówień publicznych

13. Kara umowna a interes Zamawiającego podlegający ochronie w zamówieniach publicznych

14. Zapisy o karze umownej jako przedmiot środków ochrony prawnej Wykonawcy

15. Kara umowna jako kryterium oceny ofert w zamówieniach publicznych.

16. Kara umowna w zamówieniu na usługi.

– Uwagi ogólne.

– Umowa na prace projektowe/nadzory autorskie.

– Umowa na odbiór odpadów komunalnych.

– Umowa na świadczenie transportu zbiorowego.

17. Kara umowna w zamówieniu na dostawy.

– Uwagi ogólne.

– Umowa na dostawę pojazdów.

– Umowa na dostawę sprzętu komputerowego.

18. Kara umowna w zamówieniu na roboty budowlane.

– Rodzaje zobowiązań i obowiązków zabezpieczonych karą umową.

– Kary umowne związane z podwykonawcami.

– Wpływ Zamawiającego na zapisy dotyczące kar umownych w umowach podwykonawczych.

19. Kara umowna jako forma nienależytego wykonanie zamówienia publicznego w istotnej części i procedura „samooczyszczenia”.

20. Kara umowna a zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21. Dopuszczalność umorzenia kary umownej jako należności cywilnoprawnej Zamawiającego.

22. Kara umowna a odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych.

23. Kara umowna jako przedmiot ugody sądowej lub pozasądowej.

24. Raport UZP dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych.

25. Przegląd orzecznictwa sądowego i KIO dotyczących kar umownych w zamówieniach publicznych.

Autorzy:

Krzysztof Kwaśniewicz – radca prawny, Wspólnik Zarządzający w V.Anwieler, M.Kotulla, K.Kwaśniewicz Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Sp.j. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zapewnieniu ochrony interesów prawnych publicznych i prywatnych uczestników inwestycji budowlanych na etapie organizacji, wdrażania, realizacji i rozliczenia inwestycji, jak również w dochodzeniu lub ochronie przed roszczeniami z umów o zamówienie publiczne. Świadczył pomoc prawną w ramach kontraktów budowlanych o wartości  2 mld złotych, w tym realizowanych w formule FIDIC.  Reprezentował Klientów publicznych i prywatnych w sporach sądowych i arbitrażowych o wartości ponad 600 mln złotych.  Członek Stowarzyszenia Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).  Prelegent i autor wielu publikacji z zakresu prawa kontraktów, zamówień publicznych i inwestycji budowlanych.


Aleksandra Płudowska – radca prawny. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów magisterskich na kierunku Polityki Europejskie i Współpraca Polsko- Francuska prestiżowej uczelni SciencePo w Strasbourgu. Ukończyła studia podyplomowe na wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według FIDIC. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zamówieniach publicznych, prawie cywilnym i budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji budowalnych, gdzie świadczy pomoc prawną mającą na celu zapewnienie uczestnikom inwestycji ochrony ich interesów, począwszy od wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przez realizację i zakończenie inwestycji, a także zastępstwo prawne w trakcie ewentualnych sporów sądowych. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Krajową Izbą Odwoławczą.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kary umowne. Praktyczny poradnik”

Polecane dla Ciebie: