Promocja!

Specustawa mieszkaniowa – komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

49,00  brutto (46,67  netto)

Barbara Zając, Daria Predko, Michał Leszczyński

24 października 2018 r.

978-83-66161-02-3

E-book

Opis

Publikacja stanowi pierwszy komentarz do uchwalonej w ekspresowym tempie specustawy mieszkaniowej (ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących).

Specustawa ustanawia, możliwy do zastosowania w każdej gminie, szczególny tryb lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Szereg rozwiązań w niej zawartych ma nowatorski charakter.

Autorzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego, w przystępny sposób opisują instytucje prawne wprowadzone ustawą, w tym uchwałę lokalizacyjną oraz standardy urbanistyczne.

W publikacji zawarte będą również praktyczne przykłady stosowania przepisów ustawy w kontekście lokalnych aktów planistycznych oraz wzory wniosków, rozstrzygnięć i ogłoszeń.

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla pracowników urzędów gmin (miast), jak i deweloperów zamierzających skorzystać z rozwiązań specustawy.

Autorzy

Barbara Zając – prawniczka, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości. Od 2009 r. związana z Ministerstwem Infrastruktury Departamentem Orzecznictwa (potem Departamentem Lokalizacji Inwestycji), w którym prowadziła postępowania odwoławcze od decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości objęte realizacją inwestycji infrastrukturalnych (głównie gazowych, drogowych, kolejowych), w latach 2016-2018 zastępca dyrektora tego departamentu. Od 2015 roku członkini Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, gdzie zajmuje się rozpatrywaniem spraw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, w tym opłatami za użytkowanie wieczyste. Współautorka praktycznego opracowania pt. „Wybrane zagadnienia dotyczące odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne” szeroko wykorzystywanego przez administrację samorządową oraz służby wojewodów.

Daria Predko – prawniczka specjalizująca się w dziedzinie gospodarki nieruchomości i planowania przestrzennego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości. W latach 2016-2018 dyrektorka Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, nadzorująca prace związane z opracowywaniem rozwiązań systemowych oraz tworzeniem przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego; wcześniej zastępczyni dyrektora Departamentu Orzecznictwa kreująca zespołem zajmującym się nabywaniem nieruchomości pod cele publiczne. Od 2007 roku członkini Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, gdzie zajmuje się rozpatrywaniem spraw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, w tym opłatami za użytkowanie wieczyste. Współautorka praktycznych opracowań pt. „Wybrane zagadnienia dotyczące odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne” oraz “Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych” szeroko wykorzystywanych przez administrację samorządową oraz służby wojewodów. Doświadczona trenerka, w szczególności z dziedziny gospodarki nieruchomościami.

Michał Leszczyński – prawnik, legislator, współtwórca projektów aktów prawnych regulujących proces inwestycyjno-budowlany (m.in. ustawy o rewitalizacji oraz projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego). W latach 2017-2018 zastępca dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Współpracował jako ekspert w międzynarodowych projektach dotyczących procesu budowlanego, prowadzonych przez Bank Światowy, OECD oraz Komisję Europejską (twinning).

Spis treści

1. Wstęp

2. Przebieg prac nad ustawą

3. Rozdział 1. Przepisy ogólne

4. Rozdział 2. Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych

5. Rozdział 3. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych

6. Rozdział 4. Przygotowanie i realizacja inwestycji towarzyszących

7. Rozdział 5. Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

8. Rozdział 6. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

9. Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących

10. Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe

11. Wzory:

Inwestycja mieszkaniowa:

  • wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
  • ogłoszenia w toku konsultacji publicznych wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
  • uchwała rady gminy o ustaleniu / odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Lokalne standardy urbanistyczne

Inwestycja towarzysząca:

  • wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej
  • uchwała rady gminy o ustaleniu / odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej
  • decyzja odszkodowawcza.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Specustawa mieszkaniowa – komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących”

Polecane dla Ciebie: